Ubasute

UbasuteUbasute (også kaldet obasute) er en praksis, hvor man efterlader en svag og gammel person til sin egen skæbne afsides det civile samfund. Dette kan være fordi vedkommende ikke længere kan klare sig selv og er blevet en økonomisk såvel som social byrde i familien, så hvis den ældre er for længe om at dø, kan man komme af med den pågældende ved i stedet at bære ham eller hende ud i naturen, så denne kan tage livet af personen, der med tiden enten vil omkomme af sult eller som følge af vejret. At foretage ubasute skyldes altså, at man vil af med en ældre person, som man er træt af at tage sig af, men som man alligevel ikke ønsker at slå ihjel, så dette kan gøres på mere inddirekte vis ved at efterlade den ældre og lade vedkommende klare sig selv i et miljø, hvor man ved, at dette er umuligt. Ubasute kan dog også udføres på frivillig vis, hvor det er den ældre, der erkender sig selv som værende en byrde, hvorved han/hun selv beder om at blive ført ud i naturen.

Om ubasute nogensinde har fundet sted i det japanske samfund er dog aldrig blevet bekræftet, for fænomenet optræder nemlig kun i myter, hvor udførelsen af ubasute er med til at fremføre moraler, der opfordrer folk til ikke at forlade deres ældre familiemedlemmer i naturen. Disse myter kan være opstået, fordi det rent faktisk var en tendens i fortidens Japan, eller også var det blot fiktive historier skabt for at diktere folks adfærd. I nyere tid har der dog været eksempler på ubasute, fordi japanerne bliver ældre og ældre, mens mange nu om dage kun får et barn. Det kan altså være en krævende opgave at skulle passe på to forældre, der stadig lever, mens man selv når pensionsalderen, men generelt er der da også sket et skift i Japan, hvor flere og flere lader deres forældre klare sig selv og overlader pasningen af dem til sundhedssektoren, hvilket er blevet kaldt for en moderne form for ubasute, fordi man dermed lægger ansvaret over på staten og i visse tilfælde mister kontakten til sine forældre, når de er blevet gamle.

 

Total Page Visits: 356 - Today Page Visits: 1