Japans krigsforbrydelser

Under Anden Verdenskrig stod Japan bag en hel del krigsforbrydelser ved at forgribe sig på den internationale lovgivning angående krigsførelse. Dette drejede sig blandt andet om massakrer, henrettelser, menneskeforsøg, voldtægt og tortur. Efter afslutningen på krigen blev flere øverstbefalende derfor stillet for en domstol, og flere endte med at blive dømt til døden og senere henrettet. Eftersom Japan overgav sig til USA, som herefter okkuperede nationen, så var der dog også mange krigsforbrydere, som undgik straf, hvilket inkluderede den daværende Kejser Hirohito, der som Japans regent tilmed var symbolet på de nationalistiske værdier, der var grundlag for Japans krigsførelse. Kejseren fik i stedet afskaffet sin guddommelige status, idet man mente, at han i høj grad havde været en marionet styret af hans militante undersåtter, der rent faktisk stod for at føre den krig, som siden er blevet betragtet for at være en skamplet på Japans historie. Det er dog langt fra alle krigsforbrydelser, der er blevet anerkendt og beklaget af Japan, ligesom mange japanere slet ikke har kendskab til disse og sågar nægter at tro på, at de har fundet sted, fordi der efter krigens afslutning har foregået intern censur, som har haft til formål at nedtone sandheden bag de rædsler, som Japan var skyld i under Anden Verdenskrig.

Her på siden er samlet et udvalg over Japans krigsforbrydelser. Klik på et billede for at læse mere.

 

Japans krigsforbrydelser

Angrebet på Britisk Malaya

Japans krigsforbrydelser

Angrebet på Hong Kong

Japans krigsforbrydelser

Angrebet på Pearl Habor

Japans krigsforbrydelser

Angrebet på Singapore

Japans krigsforbrydelser

Bakterieangrebet i Kaimingjie

Japans krigsforbrydelser

Bangka-massakren

Japans krigsforbrydelser

Changjiao-massakren

Japans krigsforbrydelser

Enhed 731

Japans krigsforbrydelser

Enhed 1644

Japans krigsforbrydelser

Dødsmarchen på Bataan

Japans krigsforbrydelser

Laha-massakren

Japans krigsforbrydelser

Manila-massakren

Japans krigsforbrydelser

Massakren på Ballalae Island

Japans krigsforbrydelser

Massakrerne på Guam

Japans krigsforbrydelser

Nanjing-massakren

Japans krigsforbrydelser

Palawan-massakren

Japans krigsforbrydelser

Panjiayu-massakren

Japans krigsforbrydelser

Rædslerne på Østjava

Japans krigsforbrydelser

Wake Island-massakren

Total Page Visits: 750 - Today Page Visits: 1