Bakterieangrebet i Kaimingjie

Bakterieangrebet i Kaimingjie

Bakterieangrebet i Kaimingjie

Under Anden Verdenskrig stod Japan bag krigsforbrydelser ved eksempelvis at foretage biologisk krigsførelse, da man i flere kinesiske byer spredte sygdomme for på den måde at ramme soldater såvel som civile. Sygdommene blev fremstillet på militærbaser i de okkuperede dele af Kina, hvor man havde tophemmelige forskningsfaciliteter, der eksempelvis lagde grund til menneskelige forsøg, så man dermed kunne teste sygdommes effekt på mennesker, før disse blev spredt videre til samfundet. Nogle af de steder, hvor man fremstillede bakteriekolonier var blandt andet hos enhed 731 i Harbin og enhed 1644 i Nanking, der stod bag et af de tidlige eksempler på biologisk krigsførelse, da man i 1940 udledte byldepest i bydelen Kaimingjie i byen Ningbo, hvilket skete under den kinesisk-japanske krig, hvor Japan var i fuld gang med at invadere Kina.

Angrebet fandt sted klokken 14 den 27. oktober, hvor japanske styrker kastede hvede, mel og tøj ud fra fly, mens disse fløj over bydelen. Dette var som sådan harmløse ting, men folk kunne ikke vide, at de var blevet inficeret med lopper, der bar rundt på byldepest, som var blevet fremstillet hos enhed 731 og enhed 1644. Når folk kom i kontakt med hveden, melet eller tøjet ville de dermed blive smittet med byldepest, men faktisk blev denne spredt via rotter, der fik lopperne på sig, hvorefter de begav sig rundt blandt mennesker og således udbredte byldepest til de intetanende borgere i Ningbo, der en efter en blev smittet, så de enten døde eller blev fysisk svækket som følge af vævsskader.

Lige under 30 mennesker mistede livet i løbet af den første uge, og da det stod klart, at man havde at gøre med en epidemi, måtte borgerne i Ningo gå i karantæne, imens man befandt sig i krig. Tvangsvaccination blev indført, og hele byområder blev brændt ned for at begrænse udbredelsen af epidemien. I 1942 blev Kaimingjie dog udsat for endnu et angreb, da man denne gang udledte byldepest ved at kaste keramiske bomber ud over bydelen. Det vides ikke med sikkerhed, hvor mange folk, der omkom under de to angreb, men der kan sagtens være tale om flere hundrede tusinde.

Efter afslutningen på Anden Verdenskrig kom det frem, at Japan havde stået bag biologisk krigsførelse, og de skyldige parter blev derfor stillet til ansvar. Dog har det været svært at dokumentere eksperimenterne, fordi beviserne på disse blev destrueret, efter Japan valgte at overgive sig. Det er derfor primært vidneudsagn, der har været med til at afdække sandheden bag de mystiske epidemier, som ramte Kina i løbet af krigen, men da USA okkuperede Japan, valgte man ligeledes at holde informationerne hemmelige - tilsyneladende fordi man selv forskede i biologisk krigsførelse under Korea-krigen med brug af de japanske dokumenter, som man havde fået beslaglagt. Offentligt var kendskabet til Japans biologiske krigsførelse således temmelig begrænset efter Anden Verdenskrig, hvor det kun var under en krigsdomstol i Sovjetunionen, at enkelte japanere valgte at fortælle sandheden, som ellers blev fortiet andetsteds, så den først flere årtiet efter krigens afslutningen kom frem i lyset. Først i 2002 blev det under en retssag i Japan afgjort, at man under Anden Verdenskrig havde udført biologisk krigsførelse.

Total Page Visits: 224 - Today Page Visits: 1