Morinaga-skandalen

Morinaga-skandalenI juni og juli 1955 blev hundredvis af spædbørn i det vestlige Japan syge med de samme symptomer, der inkluderede hævelser, opkast og misfarvninger af huden. På hospitalet i Okayama fik man inden længe konstateret, at alle de syge spædbørn, der blev bragt ind, havde drukket pulvermælk af mærket Morinaga, hvilket fik personalet til at advare offentligheden den 12. august – uden det endnu var blevet afsløret, hvad der havde forårsaget den mystiske sygdom. Men udbredelsen af denne var dog begrænset til det område, hvor Morinaga-produkter blev leveret fra en fabrik i Tokushima, og læger var derfor overbeviste om, at der hér var sket noget under produktionen af pulvermælk, som altså havde gjort det giftigt at indtage. Efter nærmere undersøgelser kunne man konkludere, at de mange spædbørn simpelthen var blevet ofre for arsenikforgiftning, fordi Morinaga i april havde skiftet til en billigere leverandør af stoffet natriumfosfat, der blev tilsat mælkepulveret som stabilisator. Dette var dog ikke tiltænkt produktionen af fødevarer, så ingen havde opdaget, at det indeholdt over 5 % arsenik, så når spædbørn blev fodret med den færdige mælkeblanding, indtog de flere hundrede gange mere arsenik, end det er tilladt for voksne.

Alle Morinaga-produkter blev omgående fjernet fra hylderne, efter skandalen blev afsløret, og det kom samtidig frem, at man på andre fabrikker havde skiftet til den samme leverandør af natriumfosfat. Morinaga undskyldte og lovede at ændre på produktionen af pulvermælk. Men over 50.000 dåser var allerede blevet solgt, og panik spredte sig derfor blandt forældre til tusindvis af spædbørn, som blev bragt på hospitalet af frygt for, at de var blevet forgiftede. Problemet blev så uoverskueligt, at man opsatte helt klare kriterier for, hvad der kendetegnede arsenikforgiftning, og med udgangspunkt i dette begyndte læger at forholde sig til spædbørnenes fysiske symptomer og på den måde diagnosticere dem i stedet for at teste dem. Det har derfor aldrig været muligt at fremlægge endegyldige tal på, hvor mange børn der rent faktisk blev udsat for arsenikforgiftning i sommeren 1955. Officielle tal påstår, at lidt over 12.000 børn blev forgiftet af arsenik fra Morinagas pulvermælk, mens omkring 130 af dem døde. Når børn fik det bedre, gik man desuden ud fra, at de var blevet kureret, men studier af ofrene har senere vist, at mange af de overlevende kom til at lide af hæmmet vækst, epilepsi, lavere IQ og et svækket helbred.

Familierne til de forgiftede spædbørn etablerede en forening med det formål at få udbetalt erstatninger fra Morinaga, men dette skulle vise sig at være en årelang kamp præget af bureaukratisk modstand, som til sidst resulterede i, at Morinaga blev politianmeldt. I første omgang blev firmaet frikendt, da man ikke mente, at arsenikforgiftning havde nogen længerevarende konsekvenser, men dommen blev dog omstødt, og i 1966 blev det omsider erkendt, at arsenikforgiftning så sandelig har indvirkning på ens fysiske velvære. Dette blev ligeledes konstateret i en rapport i 1969, hvor man 14 år efter skandalen kunne se, hvordan ofrene havde udviklet både mentale og fysiske skavanker. Disse afsløringer førte efterfølgende til et landsdækkende boykot af Morinagas produkter, og firmaet befandt sig dermed i en krisetid. De nye undersøgelser resulterede i endnu en retssag, og i 1973 blev Morinagas direktør og produktionsansvarlige så endelig idømt fængselsdomme på mellem tre og fem år. Virksomheden er dog siden kommet sig og sælger stadig mejeriprodukter. I 1974 blev den private forening Hikari etableret som en organisation, der har til formål at yde støtte til ofrene for arsenikforgiftningen samt deres familier.

 

Total Page Visits: 304 - Today Page Visits: 1