Japan Airlines Flight 123

Japan Airlines Flight 123Japan Airlines Flight 123 var planlagt til at flyve fra Tokyo til Osaka den 12. august 1985, da flyet styrtede ned efter tre kvarter i luften. 520 mennesker omkom, mens 4 overlevede. Flere havde overlevet selve styrtet, men døde da redningsaktionen trak ud. Det er ikke blot den værste flyulykke i Japans historie, men også den dødeligste flyulykke i verden, hvor kun et fly har været indblandet. Ulykken skete, mens man i Japan fejrede Obon, der er en helligdagsperiode i landet, hvor man per tradition besøger sine rødder. Over halvdelen af passagererne skulle efter alt at dømme hjem til deres fødeegn. Majoriteten af de ombordværende var japanere med kun 21 udlændinge. De fire overlevende var piger og kvinder i alderen 8-34.

Efter 12 minutter i luften oplevede flyet af typen Boeing 747SR et mekanisk brud, der fik størstedelen af halefinnen til at knække af, hvorved hydraulikvæsken fløj ud. To basale komponenter ved et flys evne til at fungere korrekt var dermed gået tabt. Det lykkedes piloterne at holde flyet i luften i omkring en halv time ved at flyve ind over land og vende tilbage mod Tokyo. Ingen har formået at holde flyet oppe så længe ved at gentage ulykken i en simulator. Flyet styrtede ned på en bjergkam i Gunma-præfekturet og blev hurtigt lokaliseret. De japanske myndigheder afviste dog assistance fra amerikansk front, hvilket betød, at redningsaktionen blev udskudt og tallet af ofre steg. De fire overlevende befandt sig bagest i flyet.

Årsagen til flystyrtet skyldtes, at flyet under en landing syv år tidligere havde ramt landingsbanen med halepartiet, hvilket førte til ødelæggelser på det bulkhead, der skal sikre lufttrykket i kabinen. Da dette skulle repareres valgte man en nødløsning, der blandt andet indebar anvendelsen af halvt så mange bolte, som ellers var påkrævet, og med tiden førte dette til metaltræthed, således at halefinnen løsnede sig og faldt af i 1985. Direktøren for Japan Airlines forlod efterfølgende sin stilling og en chef i vedligeholdelsesafdelingen i Haneda lufthavnen begik selvmord. 

Japan Airlines Flight 123311total visits,1visits today