Osarizawa-kobbermineulykken

Osarizawa-kobbermineulykken
En avisartikel om ulykken

Osarizawa-kobbermineulykken

Osarizawa-minen var en kobbermine, der blev anlagt i Akita-præfekturet i 1600-tallet, hvor man i første omgang begyndte at udvinde guld, før man gik videre til kobber. Men tiden blev der etableret en egentlig mineindustri i Japan, hvilket førte til anlæggelsen af en minelandsby ved Osarizawa-minen, hvor man nåede et udvinde 300.000 tons kobber, før minen blev lukket i 1978, hvor den bestod af flere hundrede kilometer lange tunneler. Osarizawa-minen var således en af Japans største kobberminer, og den tiltrak derfor også mange tusinde arbejdere, der rejste til og slog sig ned i minelandsbyen.

Over tid havde udgravningen af den underjordiske mine imidlertid resulteret i forekomster af sediment-bjerge, eftersom man var nødt til at skille sig af med overskydende jord og sten ved simpelthen at samle det i bunker, som voksede sig større henover årene. Og ved Osarizawa-minen havde dette sågar ført til dannelsen af en slamsø, idet sedimentbjergene fungerede som en dæmning, der holdt det mudrede vand på plads. Men denne sø var trods alt ikke blevet dannet på naturlig vis, hvilket endte med at få konsekvenser den 20. november 1936, hvor dæmningen sprang læk og kollapsede, hvorved de enorme mængder slam flød ud og oversvømmede minelandsbyen, hvor hundredvis af hjem blev lagt i ruiner.

Katastrofen endte med at koste over 360 arbejdere og deres familiemedlemmer livet, men selvom dæmningen ellers blev repareret, så kollapsede den igen en måned senere, hvilket i denne omgang førte til 12 dødsfald. Den værste dødsulykke knyttet til Osarizawa-minen var således ikke et direkte resultat af arbejdet i minen, men derimod en menneskeskabt naturkatastrofe.

Total Page Visits: 13 - Today Page Visits: 1