Vejledning til Kumano Kodo

Kumano Kodo er en af Japans ældste pilgrimsruter og befinder sig på Kii-halvøen i Kansai-regionen, hvor den forbinder de tre store Kumano-helligdomme kendt som Kumano Sanzan. Det drejer sig om Kumano Hayatama Taisha, Kumano Hongu Taisha og Kumano Nachi Taisha, der alle ligger i Wakayama-præfekturet, mens selve Kumano Kodo befinder sig i Wakayama-præfekturet, Mie-præfekturet, Nara-præfekturet og Osaka-præfekturet. Pilgrimsruten kan deles op i seks strækninger, der gør det muligt at rejse til de tre Kumano-helligdomme, mens disse kun er forbundet via en enkelt rute. Selve formålet med Kumano Kodo er sådan set at besøge de tre Kumano-helligdomme, så det er ikke meningen, at man skal vandre på hele pilgrimsruten, der sammenlagt er over 250 kilometer lang, men det kan sagtens lade sig gøre over en række dage, da men dermed også får mulighed for at opleve Kii-halvøen. I 2004 blev dele af Kumano Kodo optaget på UNESCOs liste over verdensarv, men størstedelen af den originale pilgrimsrute er forsvundet, så en stor del af turen bliver tilbagelagt på moderne veje eller stisystemer.

Vejledning til Kumano Kodo

 

Hvordan kommer man til Kumano Kodo?

Der er ingen regler for, hvor man skal begynde, når man vælger at vandre på Kumano Kodo. Der er dog fire mulige startpunkter mod nord, hvorfra man før i tiden har påbegyndt pilgrimsfærden mod de tre Kumano-helligdomme. Det drejer sig om henholdvis Osaka, Koya-bjerget, Ise og Yoshino. Strækningen fra Osaka er kendt som Kiiji. Strækningen fra Koya-bjerget er kendt som Kohechi. Strækningen fra Ise er kendt som Iseji. Og strækningen fra Yoshino er kendt som Omine Okugakemichi. Fra Osaka eller Ise kan man dog også tage toget sydpå og påbegynde sin pilgrimsvandring fra enten Tanabe eller Nachikatsuura, der er forenet med ruten kaldet Ohechi, der løber langs kysten, samt indlandsruten Nakahechi, der forbinder de tre Kumano-helligdomme med hinanden.

Vejledning til Kumano Kodo

Det er generelt muligt at komme frem til begyndelsen på alle seks ruter med brug af tog, mens kun en enkelt af de tre Kumano-helligdomme ligger i nærheden af en station. Det drejer sig Hayatama Taisha i byen Shingu. De resterende to helligdomme kan man komme til med brug af bus, hvis man ikke ønsker at gøre brug af pilgrimsruten. Af disse er Nachi Taisha desuden nemmest at komme frem til, mens Hongu Taisha ligger så langt indenlands, at det tager længere tid at komme frem, og derfor er denne også den mindst besøgte.

De seks ruter er beskrevet herunder. Klik på en tabel for at folde den ud og læse mere:

Kiiji løber langs den vestlige kyst på Kii-halvøen og forbinder Osaka og Tanabe med hinanden. Før i tiden gjorde kejsere brug af denne rute, når de foretog pilgrimsfærden med afsæt i Kyoto, hvilket gør Kiiji til en af de ældste strækninger på Kumano Kodo, idet ruten blev anlagt for over 1000 år siden. Fra Tanabe har man mulighed for at fortsætte langs kysten til Nachikatsuura, hvor man kan vælge at besøge Kumano Nachi Taisha som den første helligdom, eller man kan fortsætte ad indlandsruten Nakahechi og besøge Kumano Hongu Taisha som den første helligdom. I dag er det meget sjældent, at folk benytter sig af Kiiji, da det er mere praktisk at tage toget sydpå, og store dele af den officielle rute er ligeledes forsvundet, så denne ikke giver en lige så fortidig stemning som nogle af de andre ruter. Det er ligeledes nemt at fare vild, idet ruten ikke er markeret, så det er meget svært at se, hvor den egentlig går. Ydermere er der tale om en temmelig lang rute på over 100 kilometer, så hvis man tilbagelægger den til fods tager det altså nogle dage.
Kohechi er en af de mere populære strækninger på Kumano Kodo, fordi den løber fra Koya-bjerget og direkte til den ene af de tre Kumano-helligdomme: nemlig Kumano Hongu Taisha. Samtidig er Koya-bjerget en populær destination grundet stedets mange templer, så ved at benytte sig af Kohechi kan man besøge flere kendte steder i Japan. Dog er Kohechi cirka 70 kilometer lang, og ruten strækker sig gennem Kii-bjergene, så det er en lidt anstrengende færd. Mange lægger derfor turen over flere dage, så de kan give sig god tid. Denne rute er desuden præget af natur og har mange ældgamle passager, så man kan få en fornemmelse af, hvordan det i sin tid har været at benytte sig af ruten. Dog er der faktisk tale om en forholdvis moderne sektion af Kumano Kodo, idet Kohechi oprindeligt fungerede som et stisystem for beboerne i Kii-bjergene. Fra Koya-bjerget løber desuden et net af vandreruter kendt som Koyasan Choishimichi.
Omine Okugakemichi forbinder Yoshino med Kumano Hongu Taisha og er i dag den mest populære strækning på Kumano Kodo, fordi denne rute giver en autentisk følelse af, hvordan det i sin tid har været at vandre igennem Kii-bjergene, idet en stor del af turen foregår i et naturligt miljø på gamle passager, hvilket dog også kan være udfordrende visse steder. Faktisk er der tale om en vandrerute, som i sin tid blev anvendt af munke tilknyttet religionen shungendo, der blev dyrket på Yoshino-bjerget og Omine-bjerget, som er forbundet via Omine Okugakemichi. Med tiden blev ruten så udvidet hele vejen til Kumano Hongu Taisha, og denne er cirka 80 kilometer lang og tager et par dage at vandre alt efter ens tempo. På denne rute kan man desuden besøge 75 hellige steder tilknyttet shugendo. Disse kaldes for nabiki og optræder som alt fra bjerge til klipper og bygninger. Kumano Hongu Taisha er eksempelvis den første nabiki
Iseji løber langs østkysten på Kii-halvøen og strækker sig fra Ise og frem til enten Kumano Hayatama Taisha eller Kumano Hongu Taisha. Ruten deler sig nemlig et par gange undervejs, inden den forgrener sig til de to helligdomme fra byen Kumano. Der er på en måde tale om en kontrast til Kiiji - ikke blot geografisk, men også historisk. For mens Kiiji blev benyttet af aristokrater og kejsere fra Kyoto, så er Iseji primært blevet benyttet af almindelige borgere, der som regel besøgte de tre Kumano-helligdomme kombineret med et besøg ved Ise-helligdommen, der er Japans vigtigste helligdom. Ruten er imidlertid på over 150 kilometer, og det tager derfor mange dage at foretage pilgrimsfærden til fods på Iseji, hvilket er grunden til, at hele ruten ikke er særlig populær. Dele af Iseji består ikke desto mindre af originale strækninger, hvor mange vælger at begynde deres pilgrimsfærd - særligt siden 1970'erne har ruten tiltrukket mange folk, da man her begyndte at udgrave det oprindelige underlag på visse strækninger. Hayatama Taisha og Hongu Taisha er forbundet med hinanden via Nakahechi-ruten.
Ohechi løber langs sydkysten på Kii-halvøen, hvor den forbinder Tanabe med Nachikatsuura. Selve ruten fører altså ikke frem til nogen af de tre Kumano-helligdomme men derimod Nakahechi-ruten, som leder videre til dem. Fra Tanabe kan man fortsætte til Kumano Hongu Taisha, mens man fra Nachikatsuura kan fortsætte til Kumano Nachi Taisha eller Kumano Hayatama Taisha. Ohechi er oprindeligt blevet benyttet af pilgrimsvandrere, som ville nyde havudsigten, hvilket eksempelvis var kunstnere, der søgte inspiration i forbindelse med deres pilgrimsvandring. Med en længde på cirka 90 kilometer er det dog noget af en omvej, men fordi turen foregår igennem mange kystbyer, så er der gode overnatningsmuligheder. Dog betyder det også, at store dele af den oprindelige rute er gået tabt, så man mange steder befærder sig på moderne veje og stier.
Nakahechi er den eneste del af Kumano Kodo, der forbinder de tre Kumano-helligdomme med hinanden, så dette er altså den eneste del af pilgrimsruten, som alle pilgrimme kommer til at befinde sig på, hvorved man kan sige, at Nakahechi sådan set er Kumano Kodo, og at alle de andre rute sådan set bare er forgreninger. Derfor er der mange folk, der kun vælger at vandre på Nakahechi, når de foretager en pilgrimsvandring på Kumano Kodo. Selve ruten er cirka 80 kilometer lang, men de tre Kumano-helligdomme er dog forbundet med hinanden via en halv så kort strækning. En stor del af ruten foregår gennem Kii-bjergene i et naturligt miljø, men da det er en temmelig befærdet rute, så er den også nem at vandre på, så det er noget, de fleste kan overkomme.

 

Hvornår kan man vandre på Kumano Kodo?

Kumano Kodo er åben hele året, eftersom der er tale om en offentlig pilgrimsrute, hvor der er adgang for alle. Dog bør man forholde sig til årstiden, eftersom man befinder sig under åben himmel på hele turen, hvis man vælger at tilbagelægge denne til fods, hvilket sådan set ikke er en regel. De fleste besøger faktisk de tre Kumano-helligdomme med bus eller bil, men fordi mange anser en pilgrimsfærd for at være noget, der foretages til fods, så er det også denne metode, som man traditionelt benytter sig af. Generelt gør man klogest i at foretage pilgrimsfærden i sommerhalvåret, hvor temperaturen tillader, at man befinder sig udenfor det meste af døgnet. Alt efter strækning kan det også ske, at man farer vild og måske ender med at tilbringe natten under åben himmel, hvilket kan være en anelse farligt i de kolde måneder. Om sommeren er temperaturen imidlertid så højt, at man kan ende med at få hedeslag, ligesom dette også er regntid i Japan, og om efteråret rammes landet ofte af tyfoner, så alt i alt er foråret nok den nemmeste tid på året at foretage en pilgrimsvandring, hvis man tager udgangspunkt i vejret.

 

Hvordan vandrer man på Kumano Kodo?

Der er ingen regler, der siger, at en pilgrimsfærd skal foregå til fods eller via en bestemt rute. Meningen med Kumano Kodo er at besøge de tre Kumano-helligdomme, hvilket kan gøre på den måde, man foretrækker. Eftersom der i sin tid er blevet anlagt ruter, er det bare disse, som nogle gerne vil anvende, da de mener, at det hører til pilgrimsfærden. Hvis man vælger at vandre Kumano Kodo til fods, så kan man vælge at besøge de tre helligdomme, eller man kan starte sin tur på en af strækningerne, som leder dertil. Det er op til en selv, hvad man har lyst til, og valget af strækning er også noget, man selv beslutter. Mange vælger eksempelvis Iseji eller Kiiji af praktiske årsager, mens andre tager Kohechi eller Omine Okugakemichi, fordi de kommer fra enten Koya-bjerget eller Yoshino, der begge er turistdestinationer. Nogen vælger måske at foretage en pilgrimsfærd af personlige årsager - såsom lysten til at filosofere - så det at besøge Kumano-helligdommene er en sekundær faktor. Man kan naturligvis også vælge at gå på pilgrimsruterne uden at besøge Kumano-helligdommene, da der mange steder er mulighed for at opleve det oprindelige underlag, der eksempelvis løber gennem dybe skove, hvilket bidrager til en helt særlig stemning.

Visse rejseselskaber tilbyder Kumano Kodo som en tilrettelagt oplevelse, hvilket inkluderer overnatning. Hvis man selv foretrækker at planlægge sin tur kan det være svært også at planlægge overnatning, hvis man ikke er klar over, hvor lang tid man regner med at ens pilgrimsfærd skal tage. Nogen tager en kort tur på ganske få dage, mens andre vandrer rundt på pilgrimsruten i flere uger. Det er nemmest at finde overnatningssteder langs kysten, mens det bliver sværere på indlandsruterne, hvor man visse steder kan vandre i flere timer uden at passere igennem en landsby. Det er som regel nødvendigt at udse sig et overnatningssted og reservere værelse på forhånd, så selve pilgrimsfærden bliver typisk mere eller mindre planlagt, fordi man skal nå frem til de steder, man gerne vil overnatte. Enkelte overnatter udendørs eller ser sig nødsaget til det. Derfor er det også en god ide at sikre sig, at man altid har mad og drikke på sig, for på nogle strækninger er der slet ingen indkøbsmuligheder.

Der er ikke mange mennesker på Kumano Kodo, men nogle gange kan man støde ind i store grupper, der går sammen - særligt på Nakahechi, der forbinder de tre Kumano-helligdomme. En pilgrimsfærd er dog en spirituel rejse for den fleste, så mange foretrækker at tage turen alene. Man skal naturligvis være klædt godt på og være iført sko, der egner sig til vandring. Ydermere kan der for nogen være et problem med bagage, for hvis man rejser med en stor oppakning kan det være nødvendigt at efterlade denne, når man påbegynder sin pilgrimsfærd, men så skal man imidlertid også sørger for, at man kan vende tilbage til det sted, hvor man har efterladt sin bagage, hvis man da ikke sørger for at den bliver sendt frem til et andet sted, hvor man har planlagt at ankomme.

Det er ikke nødvendigt med kort på hele pilgrimsfærden, idet ruten mange steder er markeret med skilte, hvor der blandt andet står Kumano Kodo. Dog kan det være en god idet at have sin telefon med sig, så man kan følge sin færd med brug af GPS og sikre sig, at man er på rette vej. Det koster ikke noget at vandre på Kumano Kodo, men man skal betale for overnatning, hvilket godt kan blive dyrt nogle steder, da der er mange traditionelle hoteller kendt som ryokans.

 

Hvad kan man opleve på Kumano Kodo?

Meningen med at vandre på Kumano Kodo er at besøge de tre Kumano-helligdomme, men der er mange, som vælger at foretage pilgrimsfærden for at opleve naturen. Store dele af pilgrimsruten foregår nemlig i Kii-bjergene, som er domineret af skov, så for nogen er Kumano Kodo en måde at opleve naturen og finde ro i sindet ved at befinde sig i den. Kumano Kodo giver også et unikt indtryk af Japan i forhold til andre steder i landet, hvor det primært er byer og menneskelig aktivitet, der domineret. Kumano Kodo er en kontrast til dette, så selvom pilgrimsruten ikke er rig på attraktioner, så er den populær grundet de spirituelle værdier. Dog er det besøget ved Kumanu Sanzan, der er pointen med pilgrimsfærden, og disse er alle dedikeret til guden Kumano Gonken.

 

Vejledning til Kumano Kodo

Kumano Hongu Taisha er kendt for sine mørke bygninger, der er en rekonstruktion af de oprindelige bygninger, idet man i slutningen af 1800-tallet blev nødt til at flytte helligdommen grundet oversvømmelser. I dag er helligdommen blandt andet kendt for at være stedet, hvor man finder Japans største torii-port, der har en højde på 34 meter.

Kumano Nachi Taisha ligger tæt på Japans højeste vandfald - Nachi-vandfaldet, og mange besøger derfor helligdommen som en del af besøget ved vandfaldet. Ligesom med Kumano Hayatama Taisha, så er bygningerne ved Kumano Nachi Taisha kendetegnet ved at have orange nuancer. I nærheden af helligdommen ligger desuden et buddhistisk tempel som et bevis på, hvordan buddhismen og shintoismen før i tiden eksisterede side om side i Japan.

Kumano Hayatama Taisha ligger i Shingu og er Kumano Nachi Taisha kendetegnet ved at bygningerne har stærke orange nuancer. Disse er desuden forholdvis nye, idet de blev opført i 1967, efter at de tidligere bygninger brændte ned i slutningen af 1800-tallet. Kumano Hayatama Taisha er desuden en slags erstatning for en nærliggende helligdom kaldet Kamikura-helligdommen, hvor man finder et gigantisk klippestykke, hvilket siges at være stedet, hvor Kumano Gonken betrådte jorden.

 

På dette interaktive kort er samlet et overblik over ruterne på Kumano Kodo, ligesom de tre Kumano-helligdomme er markeret. Naviger rundt på kortet ved at zoome og klikke på ikonerne eller klik i stedet på ikonet i venstre hjørne for at folde en fuld oversigt ud.

Total Page Visits: 1346 - Today Page Visits: 3