Amamiskovsneppe

Amamiskovsneppe

Amamiskovsneppen er som navnet antyder en fugl af arten skovsneppe, som kun lever på Amami-øerne samt de omkringliggende småøer, hvor dens levesteder er så begrænset, at amamiskovsneppen er tæt på at være truet. Der er tale om en vadefugl, som lever nær vand i skove, hvor dens primære kost består af orme, insekter og snegle, som den nemt kan fange med sit spidse næp. Amamiskovsneppen er større end den almindelige skovsneppe, idet den når en størrelse på omkring 36 centimeter. Ligesom den almindelige skovsneppe er amamiskovsneppen dog kendetegnet ved at have brune fjer med mørke og lyse aftegninger, der gør det muligt for fuglene at kamuflere sig i naturen, hvor de derfor er svære at få øje på, hvilket også skyldes, at der er tale om en sky art, der som regel opholder sig på jorden, selvom den sagtens kan flyve.

Amamiskovsneppen yngler i februar, og i løbet af foråret lægger hunnerne 2 til 4 æg i reder på jorden. Disse er dermed i fare for rovdyr såsom katte, der har været med til at sænke bestanden, ligesom skovrydning og anlægning af veje har ført til et fald i antallet af individer. Amamiskovsneppen har fået status som naturmonument i Okinawa-præfekturet.

Total Page Visits: 203 - Today Page Visits: 2