Appasus japonicus

Appasus japonicus

Appasus japonicus er det videnskabelige navn for en type vandbille, der lever i Kina, Korea og i Japan, hvor den eksisterer overalt i landet bortset fra Ryukyu-øerne. Billen kan nå en længde på 2 centimeter og lever i ferskvand - nærmere betegnet i floder, søer og vandløb, hvor de holder til blandt plantevæksten tæt på land, hvor billerne også befærder sig. I sommerhalvåret ses billerne imidlertid også i rismarker og andre menneskeskabte vådområder, selvom brugen af sprøjtemidler har været med til at begrænse deres udbredelse. Billerne lever primært af andre vandinsekter og snegle, som de fanger med deres to forreste fødder og påfører et dødeligt stik med deres brod, som indeholder gift.

Appasus japonicus er kendetegnet ved, at det er hannerne, der bærer rundt på æggene, idet hunner lægger deres befrugtede æg på deres ryg, hvor der er plads til omkring 150 æg. En han kan sagtens bære rundt på æggene fra flere forskellige hunner, og disse klækker i løbet af en uge til en måned alt afhængig af temperaturen. Ud fra æggene kommer små larver, der med tiden vil udvikle sig til et billestadie, men de er i denne periode sårbare over for rovdyr, og det samme er de voksne biller, der blandt andet jages af både fisk og fugle.

Appasus japonicus kan ikke ånde under vand, så de er forsynet med en snorkel, der gør dem i stand til at optage luft fra overfladen, ligesom de med denne kan indtage luftbobler, som de bringer med sig, når de dykker ned i vandet.

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 1