Bonin-flyvende hund

Bonin-flyvende hund

Bonin-flyvende hund er en art af flyvende hund, der kun lever i Japan - nærmere betegnet på Iwo-øerne samt Bonin-øerne, som den derfor er opkaldt efter. Hér er antallet af eksemplarer dog så begrænset, at arten i dag har status som værende truet, hvilket ikke blot skyldes manglen på leveområder, men også menneskelig aktivitet på øerne, hvilket allerede har ført til flere arters død, dengang disse begyndte at blive befolket. Allerede i 1969 fik arten status som naturmonument, hvilket blot er en af de strategier, man har benyttet sig af i forsøget på at sikre dens bevarelse.

Bonin-flyvende hunde er kendetegnet ved at have mørk pels, aflange hoveder og små ører. Vægten ligger på mellem 400 til 600 gram, og højden er på mellem 20 til 25 centimeter. Det samlede vingespænd ligger typisk omkring 80 centimeter, og her har de flyvende hunde desuden en udstikkende finger med en klo, der gør det muligt for dem at gribe fat og kravle rundt på træer, hvor de ellers hænger med hovedet nedad ligesom flagermus. Kløerne benyttes også til at spise frugter, hvilket er de flyvende hundes primære kost, selvom de mest indtager saften fra disse. Herudover spiser de dog også planter og blomster, så selvom de ellers har spidse tænder, er de altså ikke kødædere.

De flyvende hunde tilbringer det meste af tiden i træer, hvor de søger føde i dagtimerne og om natten, mens de som regel kun ses på himlen, når de flyver rundt mellem træerne. Om sommeren lever individer alene, mens de om vinteren samler sig i kolonier for at holde varmen. Parring finder som regel også sted om vinteren, og efter et halvt år føder en hun så en enkelt unge. Det er desuden en af de dyrearter, hvor man har observeret homoseksuel adfærd.

Total Page Visits: 216 - Today Page Visits: 1