Hvidbuget solsort

Hvidbuget solsort

Den hvidbuget solsort yngler i både Kina og Japan, og derfor troede man oprindeligt, at der var tale om to selvstændige underarter, indtil det blev konkluderet, at det blot er en enkelt art, eftersom der er tale om en trækfugl, som derfor yngler to forskellige steder i verden, inden de om vinteren trækker til Kina for at opholde sig. Enkelte vælger dog at blive i de vestlige egne af Japan, men i sommerhalvåret lever de fleste fugle imidlertid i de nordlige egne af landet, hvor de yngler i skovområder både tæt på byer eller langt fra disse. Fuglene ses i både træer og på jorden, hvor de lever af insekter, spindlere, orme, bær og frugter.

Som navnet antyder er fuglene kendetegnet ved at have et lyst bryst, og ligesom med almindelige solsorte har hannerne sorte fjer - dog med grålige toner, mens hunnerne derimod har brune fjer. Hannerne har ligeledes et gult næb, mens der optræder en gul ring omkring deres øjne. Arten er desuden kendetegnet ved, at et par yngler ad to omgange i løbet af sommerhalvåret, så hunnen altså lægger endnu en samling æg, efter at ungerne fra de første kuld er fløjet fra reden, hvilket har gjort arten så stabil, at der er tale om en ret almindelig fugl.

Total Page Visits: 137 - Today Page Visits: 1