Hynobius naevius

Hynobius naevius

Hynobius naevius er det videnskabelige navn for en salamanderart, der kun findes i Japan, hvor den lever i de nordlige egne på den sydlige hovedø Kyushu, selvom man tidligere mente, at den ligeledes var udbredt til Honshu, indtil det blev bevist, at der her var tale om andre arter. På Kyushu har man ligeledes forvekslet Hynobius naevius med andre arter, hvilket sandsynligvis skyldes, at mange japanske salamanderarter ligner hinanden, mens Hynobius naevius var en af de tidligste, der blev beskrevet, hvilket allerede skete i 1838. Kendskabet til det alsidige udvalg af salamanderarter på Kyushu har også ført til, at man har indset, at udbredelsen af Hynobius naevius er så begrænset, at arten faktisk er truet.

Hynobius naevius når en størrelse på mellem 10 til 14 centimeter og er kendetegnet ved at have mørkebrun hud med grålige aftegninger. Ligesom med andre salamandre holder Hynobius naevius til i naturområder med adgang til vand - som regel skove eller åbent land. Vandhuller, søer og åer benytter salamandrene blandt andet til at yngle i, og når æggene klækkes, gennemgår de en metamorfose-proces ligesom andre salamandre, når de over flere måneder udvikler sig fra larve til fuldvoksen i vand, hvorpå de med deres ben bliver i stand til at bevæge sig op på land, hvor de blandt andet lever af insekter og spindlere.

Total Page Visits: 140 - Today Page Visits: 1