Japansk ildbugsalamander

Japansk ildbugsalamander

Den japanske ildbugsalamander lever vildt i store egne af Japan, men er også populær som kæledyr verden over, hvor det dog mange steder er den kinesiske variant, der bliver forvekslet med den japanske ildbugsalamander, fordi de to arter ligner hinanden. De er nemlig kendetegnet ved at have mørk hud - foruden deres bug, hvor der optræder et rødt mønster, hvilket har lagt navn til arten. Denne stærke farve er et advarselssignal, som salamanderen gør brug af, når den i naturen føler sig truet. Salamanderne vender sig nemlig på ryggen for at signalere, at de er giftige, og deres gift er faktisk så stærk, at den kan være dødelig - selv for mennesker, idet der ikke findes nogen modgift. I fangenskab er salamandernes gift noget mere mild, hvilket skyldes, at denne fremkaldes af bakterier, som primært findes i naturen.

Den japanske ildbugsalamander når en længde på mellem 9 til 14 centimeter, og den er således større end den kinesiske ildbugsalamander, ligesom den i modsætning til almindelige salamandere har ru hud. Arten består af seks underarter, der findes fordelt i forskellige egne af Japan, hvilket inkluderer tre af landets fire hovedøer: Honshu, Shikoku og Kyushu samt flere småøer, hvor de lever i ferskvand - typisk steder med stille vand såsom åer, damme, søer og sågar rismarker. Hér spiser salamanderne primært insekter, larver og æg fra andre padder. Der er tale om en almindelig art, der ikke betegnes som truet på et nationalt plan, men salamandere er meget følsomme over for forurening, og eftersom de sjældent begiver sig op på land, kan der forekomme lokal udryddelse, hvis deres levesteder går tabt. I parringssæsonen ses salamanderne dog typisk uden for vandet, ligesom det er hér, de går i hi om vinteren.

Den japanske ildbugsalamander kan blandt andet regenerere sin hale og lemmer, hvis den mister disse. Præcis som med andre salamandere starter den japanske ildbugsalamander livet som et æg i vandet, hvor den udvikler sig til et larvestadie, før den med tiden udvikler ben, så den kan begå sig på land.

Total Page Visits: 342 - Today Page Visits: 1