Japansk kæmpesalamander

Japansk kæmpesalamander

Den japanske kæmpesalamander er den andenstørste salamanderart i verden med en fuldvoksen længde på 1,5 meter – kun overgået af sin kinesiske fætter, der kan blive 30 centimeter længere. Den japanske kæmpesalamander er et natdyr og lever kun i vand, der gerne skal være køligt og fyldt med oxygen, hvilket er grunden til, at den primært holder til i floder. En sjælden gang kan de bevæge sig op på land, men på grund af deres korte ben og vægt, der kan være over 25 kg., har de dog svært ved at gå, ligesom deres hud desuden kan risikere at tørre ud, hvis de opholder sig for længe væk fra vand. Det er gennem deres hud, de optager ilt, og grundet deres dårlige syn og meget små øjne har deres hud desuden udviklet censorer, så de er i stand til at opfange bevægelse omkring sig i vandet. Når de føler sig truet, kan de udsende en stærk stank, der har samme lugt som peber, hvorfor arten på japansk kaldes for “kæmpe peberfisk”.

Den japanske kæmpesalamander lever primært af frøer, fisk og insekter, men de bevæger sig meget langsomt, så der kan gå dage og sågar uger imellem hvert måltid. Parringssæsonen ligger i august, hvor de kønsmodne salamandere samler sig i floderne omkring bjerge. Hér ligger hunnerne deres æg, mens en enkelt han som regel befrugter dem, hvorefter han vogter over æggene, indtil de udklækkes. Det længst levende eksemplar døde i Holland i en alder af 52 år, men man antager, at de i naturen kan leve endnu længere. Arten er fredet og er endnu ikke i fare for at uddø. Den er dog truet af forurening og menneskelig indblanding i dens levesteder, hvilket blandt andet inkluderer dæmningsbyggerier. Kæmpesalamanderen er udbredt i det sydlige Japan, hvilket inkluderer Kyushu, Shikoku og Honshu.

Arten er muligvis inspirationen bag det mytiske væsen Kappa.

Total Page Visits: 1476 - Today Page Visits: 1