Japansk nordsanger

Japansk nordsanger

Den japanske nordsanger lever udbredt i store dele af Japan foruden de fleste småøer samt den nordligste hovedø, Hokkaido. Om vinteren vælger mange fugle dog at forlade landet for at flyve sydpå til andre asiatiske lande, før de om foråret vender tilbage til Japan for at yngle. Fuglene lever i skove omkring bjerge, hvor hannerne former territorier i yngletiden, hvor fuglene finder sammen i par og sammen bygger en kugleformet rede. Hér lægger hunnen 4-5 æg, som udklækkes efter cirka to uger, og efter yderligere to uger er ungerne flyvefærdige. Der er tale om en ret almindelig fugl grundet dens udbredelse, så den japanske nordsanger anses ikke for at være truet.

Fuglene når en længde på cirka 12. centimeter. Brystet er lyst, mens vinger, hale og issen er olivengrøn. Dermed ligner den japanske nordsanger faktisk den almindelige nordsanger så meget, at man før i tiden troede, at der var tale om samme art, indtil et DNA-studie påviste, at den japanske nordsanger derimod er en selvstændig art.

Total Page Visits: 91 - Today Page Visits: 1