Japansk spurvehøg

Japansk spurvehøg

Trods navnet lever den japanske spurvehøg ikke kun i Japan. Der er derimod tale om en rovfugl, der er udbredt i store dele af Asien, mens den yngler i både Japan, Kina og Korea. I Japan er den japanske spurvehøg en helårsfugl i de sydlige egne, mens den immigrerer fra de nordlige egne i vinterhalvåret. Der findes desuden en underart, der udelukkende lever i Japan på Yaeyama-øerne, hvilket selvsagt gør denne sårbar, mens den japanske spurvehøg generelt er så udbredt, at den ikke er i risiko for at blive udryddet.

Den japanske spurvehøg er kendetegnet ved at have mørkebrune fjer på den bageste del af kroppen og lyse fjer på undersiden. Fuglene bliver mellem 23 og 30 centimeter med et vingespænd på mellem 48 og 53 centimeter. Hannerne er mindre end hunnerne. Da der er tale om en rovfugl, så lever den japanske spurvehøg blandt andet af øgler, mindre pattedyr og andre fugle, som den jæger nær skovområder, hvor den japanske spurvehøg anlægger et territorium, som den holder beskyttet fra andre rovfugle - endda også krager. Hér finder fuglene sammen i par under ynglesæsonen, hvor hunnen lægger 2-5 æg, som der ruges på i en måned. Ungerne er flyvefærdige en måned efter udklækning.

Den japanske spurvehøg har historisk set været anvendt af falkonerer og bliver det stadig den dag i dag, hvilket vil sige, at fuglene opdrættes og tæmmes af mennesker. I naturen er fuglene mere sky, men grundet skovrydning ses det oftere og oftere, at japanske spurvehøge bygger reder nær byer grundet pladsmangel.

Total Page Visits: 193 - Today Page Visits: 1