Lille grå flagspætte

Lille grå flagspætte

Den lille grå flagspætte lever i store dele af det østlige Asien, hvilket inkluderer Rusland, Kina, Korea samt Japan, hvor der er tale om en helårsfugl. Her flyver nogle af fuglene dog sydpå fra de nordlige egne om vinteren, men ellers lever den lille grå flagspætte i størstedelen af landet, således at der er tale om en temmelig almindelig fugl. Som navnet antyder er den lille grå flagspætte en lille fugl, der når en størrelse på omkring 13-15 centimeter, men fjerpragten er dog ikke kun grå, eftersom denne også har brunlige og hvide nuancer, så det er muligt for fuglene at kamuflere sig på barken, hvor de med brug af deres næb hakker efter føde, der består af insekter, spindlere og larver.

Den lille grå flagspætte er udbredt i størstedelen af Japan, fordi den holder til i stort set alle områder med skov - både i de nordlige såvel som subtropiske egne, ligesom de lever nær byer og omkring bjerge. Parringssæsonen begynder i løbet af foråret, hvor fuglene finder sammen i par og anlægger reder i hule træer, hvor hunnen lægger 5-7 æg. Når disse er udklækket, er ungerne flyvefærdige efter cirka tre uger. Hunnerne har en anelse længere næb end hannerne, som derimod er kendetegnet ved at have et lille rødt fjer på hver side af hovedet.

Total Page Visits: 139 - Today Page Visits: 1