Luehdorfia japonica

Luehdorfia japonica

Luehdorfia japonica er den videnskabelige betegnelse for en sommerfugleart, der kun findes i Japan, hvor den er kendt som Gifu-sommerfuglen - navngivet efter Gifu-præfekturet, fordi det var hér sommerfuglen blev opdaget i 1880'erne. Sommerfuglen lever dog udbredt på store dele af Honshu i de sydlige og centrale egne. Af den grund anses sommerfuglen ikke for at være truet, men de lever imidlertid på åbne landområder, hvor menneskelig aktivitet er med til at begrænse deres leveområder grundet anlæggelsen af byområder, golfbaner og marker. Af den grund gøres der meget ud af at opretholde bestanden rundt omkring i landet, idet man anerkender, at sommerfugle spiller en vigtig rolle i økosystemet.

Luehdorfia japonica er kendetegnet ved at have sorte vinger med gule aftegninger, der giver dem et tigerstribet look. På de nederste vinger findes desuden røde, orange og blå aftegninger, mens der på hver af de nederste vinger optræder en lille spids. Farvemønstret varierer desuden alt efter region. Sommerfuglenes vingespænd kan nå en størrelse på 6,5 centimeter, og ligesom alle andre sommerfugle er der tale om det sidste stadie i en metamorfose, der starter med, at sommerfugle lægger æg, der udklækkes til larver, som forpupper sig og til sidst bryder fri som færdigudviklede sommerfugle. Dette sker i løbet af foråret, hvor sommerfuglene ligeledes parrer og lægger æg. Disse klækkes til sorte larver, som vokser til en størrelse på 3,5 centimeter i løbet af sommeren, inden de forpupper sig og forbliver i dette stadie i hele 10 måneder. Skovrydning og anlægsprojekter er derfor også medvirkende til sommerfuglenes tilbagegang, da dette medfører, at pupperne bliver ødelagt.

Total Page Visits: 242 - Today Page Visits: 1