Maskekernebider

Maskekernebider

Maskekernebideren er en fugleart inden for slægten af kernebidere, som lever i de østligste egne af Asien, hvor arten især er koncentreret om de japanske øer, idet den hér yngler og lever udbredt i store dele af Japan, således at der er tale om en temmelig almindelig fugl. Denne har desuden fået sig navn grundet sin karakteristiske "maske" bestående af sorte og blå fjer, som findes forrest på hovedet, men herudover er både hale og vingespidser ligeledes sorte med blå og hvide aftegninger, mens resten af kroppen er grå - dette gælder for både hanner og hunner, som altså ligner hinanden. Næbbet har en kraftig gul farve, og dette er desuden stort, idet kernebidere lever af nødder i vinterhalvåret, mens de om sommeren har en kost, som ligeledes består af frø, larver og insekter. Deres adfærd er derfor også sæsonbetinget, idet fuglene mest opholder sig i træerne i sommerhalvåret, mens de om vinteren finder føde på jorden. 

Maskekernebidere kan nå en længde på 23 centimeter og en vægt på 80 gram. Normalt lever de i flokke, men i yngleperioden finder de sammen i par og former et lille territorium omkring reden, hvor hunnen lægger 3-4 æg, som udklækkes efter 2 uger, og efter yderligere to uger er ungerne flyvefærdige.

Total Page Visits: 138 - Today Page Visits: 1