Okinawa-flyvende hund

Okinawa-flyvende hund

Okinawa-flyvende hund var en art af flyvende hund, der tilsyneladende kun fandtes på Okinawa, idet man hér kun har haft held med at finde fire eksemplarer, hvilket skete tilbage i 1800-tallet. Siden da er der ikke blevet gjort flere observationer, og arten anses derfor for at være uddød. Ydermere findes der nu kun to af de eksemplarer, der har været med til at dokumentere artens eksistens, og disse er i dag opbevaret på et museum i London.

Dog er der tvivl om, hvorvidt disse overhovedet blev indsamlet på Okinawa, eller om den såkaldte Okinawa-flyvende hund rent faktisk stammer fra et helt andet sted i verden og dermed kan være blevet forvekslet med eksisterende arter, da det ikke var unormalt, at dyr blev fejlkategoriseret, da man i slutningen af 1800-tallet indsamlede eksemplarer under opdagelsesrejser. Det tredje eksemplar er eksempelvis gået tabt i tiden, mens det er uvist, om et fjerde overhovedet har eksisteret, hvilket blot styrker mistanken om mulige fejlkategoriseringer. Og dette er også grunden til, at arten ikke officielt er blevet rødlistet, idet man mangler tiltrækkelig data for at kunne dokumentere dens eksistens.

Der findes trods alt ingen andre spor efter Okinawa-flyvende hunde, og man har derfor heller ikke haft mulighed for at dokumentere deres levevis eller udbredelse. Dog har man med brug af de indsamlede eksemplarer kunnet bekræfte, at arten havde et vingespænd på over en meter. Ligesom med andre flyvende hunde var pelsen mørk, og snuden spids, mens der på vingerne fandtes en udstikkende finger med en klo, der gjorde det muligt for dem at gribe fat og kravle rundt på træer, hvor de ellers hænger med hovedet nedad ligesom flagermus. 

Total Page Visits: 139 - Today Page Visits: 1