Owstons mejse

Owstons mejse

Owstons mejse er en fugleart, der kun findes på Izu-øerne, hvor dens udbredelse er så begrænset, at arten anses for at være truet. Tidligere antog man desuden af Owstons mejse var en underart til den brogede mejse, fordi de to arter minder om hinanden, før det i 2014 blev konkluderet, at Owstons mejse rent faktisk er en selvstændig art. Ligesom den brogede mejse er Owstons mejse kendetegnet ved at have en mørk fjerpragt, der gør det muligt for fuglene at kamuflere sig i det naturlige miljø, men hvor den brogede mejse har farvene hvid, sort, brun og grå, så har Owstons mejse kun farverne sort, brun og grå. De brune fjer ses på brystet og over næbbet på hver siden af hovedet, mens de mørkere farver ses på vingerne, halen, under næbbet og på toppen af hovedet. Næb og ben er desuden også mørke.

Owstons mejse er desuden større end den brogede mejse, idet den når en kropslængde på cirka 12 centimeter. Fuglene lever primært af insekter i skovområder, hvor de i løbet af foråret lægger 3-4 æg, men grundet begrænset plads og udbredelsen af den menneskelige aktivitet på Izu-øerne, så er det svært for arten at brede sig, idet den tværtimod er i fald, så der nu kun er et par tusinde eksemplarer tilbage.

Total Page Visits: 263 - Today Page Visits: 2