Pipistrellus sturdeei

Pipistrellus sturdeei

Pipistrellus sturdeei er den videnskabelige betegnelse for en flagermusart, som man mener kun fandtes i Japan, idet man hér kun har fundet et enkelt eksemplar, hvilket blev gjort i slutningen af 1800-tallet på øen Hahajima, der er en del af Bonin-øerne. Dette eksemplar er imidlertid ikke i japansk varetægt, idet det befinder sig på et museum i London, hvor det blev en del af samlingen, efter at man i 1915 konkluderede, at der var tale om en selvstændig art. Om ikke andet har dette ene eksemplar været med til at bevise artens eksistens såvel som udseende, mens man ikke har kunne definere dens egentlige udbredelse eller levevis. 

Pipistrellus sturdeei havde en længde på kun 37 millimeter, mens dens pels var mørkebrun til sort. Ørerne var spidse, mens næsen var spids. Ligesom med andre flagermusarter mener man, at Pipistrellus sturdeei levede af insekter. Det vides dog ikke, hvad der drev arten til udryddelse, men man er dog heller ikke helt sikker på, at det eksisterende eksemplar stammer fra Japan, idet der er spekulationer om, at det derimod blev fundet i et andet østasiatisk land, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor andre individer aldrig er blevet observeret, der hvor man tilsyneladende gjorde det oprindelige fund. Dette førte om ikke andet til, at arten blev erklæret for uddød i 2020.

Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 1