Ryukyuskovdue

Ryukyuskovdue

Ryukyuskovduen er en uddød fugleart, der oprindeligt levede på flere af Okinawa-øerne. Der var tale om en skovdue, som altså holdt til i skovene, hvilket imidlertid også førte til artens udryddelse, idet dens levesteder forsvandt som følge af skovrydning, da udbredelsen af det menneskelige samfund tog til på Okinawa-øerne i begyndelsen af 1900-tallet, hvor det sidste eksemplar blev observeret i 1936. Lokalbefolkningen på Okinawa-øerne havde dog længe jaget Ryukyuskovduer, så de i forvejen var truet, da arten blev udryddet.

Forinden da nåede man at indsamle en del eksemplarer, så der stadig eksisterer døde individer, der har gjort det muligt at forske i duernes DNA, så man på den måde har kunnet konkludere, at Ryukyuskovduerne var nært beslægtede med japanduen, som da også ligner Ryukyuskovduen, der var kendetegnet ved at have mørke fjer - dog med en lys markering på ryggen, med hvilken den adskilte sig fra japanduen. Ryukyuskovduen var også større end japanduen, idet den nåede en længde på cirka 45 centimeter.

Total Page Visits: 211 - Today Page Visits: 1