Ryukyudværghornugle

Ryukyudværghornugle

Ryukyudværghornuglen er en art af dværghornugler, som lever udbredt på Ryukyu-øerne, som derfor har lagt navn til arten, som dog også er at finde på andre asiatiske småøer med subtropiske skove, hvor uglerne foretrækker af leve og opholde sig året rundt. Hér lever de primært af mindre dyr såsom insekter, for som navnet antyder er der tale om en lille ugleart, der når en størrelse på lidt over 20 centimeter. Øjnene er store og gule, mens fjerpragten er broget i brunlige nuancer, hvilket gør det muligt for fuglene at kamuflere sig i træerne, hvor de typisk holder til. Det er også hér uglerne bygger reder i huler, hvor hunnen lægger 1-4 æg i yngleperioden i slutningen af foråret.

Ryukyudværghornuglen har ikke status som værende truet, men arten er dog truet på et lokalt plan, idet menneskelig aktivitet er med til at forstyrre fuglene eller begrænse deres leveområder på visse øer, hvor de mest er aktive om natten. Introduktionen af skadedyr og husdyr er sammen med trafik de største trusler med fuglene.

Total Page Visits: 94 - Today Page Visits: 1