Tanakia tanago

Tanakia tanago

Tanakia tanago er en ferskvandsfisk inden for kategorien tanakia i karpefamilien, selvom der er tvivl om, hvorvidt der rent faktisk er tale om en underart tilhørende tanakia-slægten, der er navngivet efter Shigeho Tanaka, der ligeledes var den første til at beskrive Tanakia tanago i 1909. Der er i dag tale om en truet art, fordi fiskene udelukkende lever i Kanto-regionen, hvor man finder hovedstadsområdet, hvilket har ført til lokale udryddelser. Tanakia tanago lever bække og åer tilknyttet større floder, og menneskelig aktivitet såvel som forurening har været medvirkende til at begrænse fiskenes leveområder, så det frygtes, at arten kan risikere at uddø. For at forhindre dette har arten fået status som et naturmonument i Japan, så den på den måde er blevet fredet. Fiskene kan også holdes i akvarier, og på den måde forsøger man også at sikre artens overlevelse.

Tanakia tanago lever af vandinsekter og alger. Fiskene bliver cirka 7 centimeter lange og er kendetegnet ved at have grå skæl, mens hannerne også har orange nuancer samt hvide og sorte striber på de nederste finner.

Total Page Visits: 205 - Today Page Visits: 1