Tsunami

Tsunami

Tsunami betyder direkte oversat en havnebølge, og ordet er nu blevet optaget i mange udenlandske sprog som et synonym for flodbølger, der for det meste er blevet fremkaldt af jordskælv. Disse er typisk undersøiske, hvilket vil sige, at de optræder på bunden af havet eller en sø, hvor rystelserne får vandet til at sprede sig fra epicentret. På åbent hav vil en tsunami være noget nær umulig at identificere ud fra normale bølger, men efterhånden som den nærmer sig land, vil den stige i højde, fordi kysten indsnævrer vandstanden, og derfor vil denne også trække sig tilbage, i minutterne op til en tsunamis ankomst. En tsunami rammer typisk som separate bølger, der ankommer i intervaller, præcis som når der opstår ringe i vandet - eftersom det lige præcis er det, en tsunami er.

Der findes en titrin-skala, der beskriver, hvor voldsom en tsunami er. Denne skala tager udgangspunkt i bølgens intensitet og ikke i de ødelæggelser og de dødsfald, som den medfører. Tsunamier er en af de mest destruktive naturkatastrofer, der findes - først og fremmest fordi de ikke kan standses. Bølgebrydere kan enten bremse eller svække en tsunami, men disse er ikke altid lige pålidelige, og når en tsunami først har ramt land, så stopper den ikke, før bølgens energi er brugt op, hvorefter den vil trække sig tilbage til havet som følge af tyngdekraften. Ødelæggelserne i forbindelse med en tsunamis ankomst kan være omfattende, og disse er værst nærmest kysten, hvor tsunamien rammer med fuld styrke og kan tage stort set alt med sig på sin vej. Dette bærer den ligeledes med sig på tilbagevejen, så i teorien rammer en tsunami to gange. De fleste dødsfald skyldes, at folk bliver fanget i huse, biler og i vraggods og således drukner. I lande med tsunamivarsler bliver man med sirener og via højtalere bedt om at søge væk fra kysten og mod højere grund. Bygninger er ikke altid en fordel, for fundamentet på disse kan enten løsne sig, eller også kan tsunamien være så høj, at vandstanden vil nå hele vejen op til taget.

Der kan opstå tsunamier overalt i verden, men de er primært knyttet til de tektoniske plader på havbunden, så visse steder er mere sårbare end andre. Japan er et land, der ofte rammes af jordskælv, og derfor har tsunamier altid været en del af landets historie, så det er ikke for ingenting, at det er herfra ordet stammer. Tsunamier udløses dog ikke kun af jordskælv. Jordskred, brud på iskapper, vulkanudbrud og undersøiske sprængninger kan ligeledes generere nok energi til at danne en tsunami. Modsat en tidevandsbølge, så er en tsunami altså et resultat af en pludselig ændring i omgivelserne, som skaber en impuls i vandet, der som et flydende materiale giver efter for denne.

Total Page Visits: 870 - Today Page Visits: 1