Kamikakushi

Kamikakushi

Kamikakushi er et japansk begreb, der dækker over forsvindinger, som man i sin mente skyldtes guderne, som trak folk ind i åndeverdenen, hvorved de altså forsvandt fra den fysiske verden. Pludselige og uforklarlige forsvindinger er derfor blevet betragtet som gudernes værk, indtil man med tiden har erkendt, at disse skyldtes logiske ting såsom forbrydelser, ulykker, ligesom folk er forsvundet af egen fri vilje – noget man endnu ser den dag i dag, hvor dette fænomen har fået betegnelsen johatsu. Japan er imidlertid et moderne samfund, hvis kulturelle identitet er baseret på shintoismen, hvor alt siges at være indbegrebet af en ånd, så selv nu om dage benyttes begrebet kamikakushi til at dække over mystiske forsvindinger, mens der stadig er folk, som tror, at man kan blive taget af guderne.

Der kan være forskellige grunde til, at folk er blevet taget af guderne. Det kunne være, fordi man havde skændet dem eller blot gjort dem vrede. Kamikakushi kunne således finde sted ved, at guderne fangede folk og trak dem ind i åndeverdenen, men det kunne også foregå ved, at folk trådte ind i denne, så de forlod den fysiske verden, som de ikke kunne vende tilbage til. Man blev dermed fanget i åndeverdenen, så kamikakushi var altså en fysisk forsvinding, hvilket skulle forklare, hvordan folk tilsyneladende kunne forsvinde ud i den blå luft. Det er ikke kun shinto-guder, som siges at kunne udføre kamikakushi, idet nogle yokai også besidder denne evne. 

Kamikakushi optræder ofte i japansk litteratur og populærkulturelle medier. Konceptet ses blandt andet i anime-filmen Chihiro og heksene, hvor pigen Chihiro bliver fanget i åndeverdenen, efter at hendes forældre har gjort ånderne vrede. Både Chihiro og hendes forældre vender tilbage til den fysiske verden, for dette er skam muligt, idet man ikke dør, når man bliver taget af guderne – man krydser bare grænsen til en parallelverden, hvorved man forsvinder fra den ene, når man træder ind i den anden. Dette siges også at kunne lade sig gøre af egen fri vilje eller ved et uheld, idet der tilsyneladende findes “portaler”.

Total Page Visits: 8 - Today Page Visits: 1