Shinigami

Shinigami

Shinigami betyder direkte oversat "dødsgud" og er netop en slags spirituel væren, der optræder i japansk mytologi, hvor de sættes i forbindelse med død, og derfor er de også kendt som den japanske udgave af Døden (manden med leen), selvom shinigamier faktisk sjældent er nævnt i historiske tekster, så der således eksisterer forskellige opfattelser af deres funktion. Shinigamier siges både at være dem, der ophæver menneskers liv, mens de på den anden side også siges at være dem, der bringer deres sjæle videre efter døden, og så er der slet og ret nogen, der mener, at shinigamier bringer død med sig og endda kan besætte mennesker eller overvælde dem med dårlig energi og på den måde få dem til at tage livet af sig selv. Det er altså uvist, på hvilken måde en shinigami er tilknyttet døden, og det er således også uvist, om der kun er én overordnet shinigami, eller om der er flere. Nogen formoder, at alt levende har en shinigami tilknyttet, mens en anden teori går ud på, at dødsguder lever i åndeverdenen (muligvis dødsriget Yomi), hvorfra de ankommer til den levende verden for at bringe sjæle med sig hjem.

Inden for shintoismen er det faktisk skabelsesguden Izanami, der er guden for død, så shinigamier opstod temmelig sent i japansk mytologi. Mens Izanami er guden for konceptet død, så er det dog muligt, at shinigamier opstod som en slags lakajer eller eventuelt forklaringer på sygdomme og ulykker, der koster folk livet på mindre naturlig vis. Netop fordi shinigamier siges at kunne få folk til at begå selvmord, kan de også være en slags manifestation af eksempelvis depression og angst, der fører til dødstanker.

Ingen ved, om der er tale om ånder eller dæmoner, men den generelle opfattelse er, at shinigamier er usynlige for levende mennesker, men de kan muligvis ses af folk, lige inden de dør, ellers hvis de er bestemt til at dø inden længe. Eftersom shinigamiers eksistens, udseende og funktion er forholdsvis udefineret, så er de endt med at blive populære væsner i moderne fortællinger, fordi de giver mulighed for at anvende en vis kreativ frihed til at kreere nye og unikke historier.

Total Page Visits: 507 - Today Page Visits: 2