Japanske nummerplader

Japanske nummerplader

Japanske nummerplader har forskelligt udseende alt efter hvilken type køretøj, de er påsat. Standardformen på nummerplader er dog et 1x2 format, hvor længden er det dobbelte af højden, og japanske nummerplader er derfor ikke lige så aflange som eksempelvis danske nummerplader, men den aflange form er dog begyndt at blive anvendt på visse bilmærker. Farven på japanske nummerplader fortæller desuden, hvilken type køretøj, der er tale om. Nummerplader på private personbiler findes i både en hvid og en gul udgave. Den hvide variant har grøn skrift og sidder på biler, der befinder sig i den tunge vægtklasse, mens den gule har sort skrift og sidder på biler i den lette vægtklasse. Motorcykler falder ind under kategorien "tunge køretøjer" og har derfor hvide nummerplader med grøn skrift, mens mindre motorkøretøjer som scootere og knallerter har det samme - dog med en grøn kant, mens de helt små af slagsen har lyserøde eller gule plader. Servicekøretøjer, heriblandt taxaer, har en grøn nummerplade med hvid skrift, hvis de tilhører den tunge kategori, mens de lette udgaver har en sort nummerplade med gul skrift. Det vil altså sige at servicekøretøjer har det omvendte farvemønster i forhold til de private. Kabinescootere har blå nummerplader, og samme farve har nummerplader på diplomatbiler.

En typisk japansk nummerplade består af to rækker. Den øverste række består af et bynavn, hvilket er stedet, hvor køretøjet er indregistreret, og umiddelbart herefter er et trecifret nummer, der viser, hvilken type køretøj, der er tale om, da man i Japan opdeler køretøjer i kategorier og giver disse numre. Den næste linje indledes med et enkelt hiragana (japansk tegn), som kan efterfølges af op til fire cifre, der splittes i to af en streg. Disse tal er ligesom i Danmark tilfældige med det formål at gøre alle nummerplader forskellige. Nummerplader med færre end fire cifre har dog ingen streg, men derimod er hvert manglende tal blevet erstattet af en prik, og disse kan kun optræde fra venstre side umiddelbart efter hiragana-tegnet, da de dækker over et 0, som udelades, når dette står først. På tohjulede køretøjer kan symbolerne variere og sidde anderledes placeret, og nummerpladerne skal også have påsat et klistermærke, der viser, hvornår forsikringen udløber.

Ønsker en japaner at rejse udenlands med sin bil, skal dette indberettes til myndighederne, så man kan få midlertidige nummerplader til sit udlandsophold. Japanske tegn kan nemlig ikke læses og forstås i andre lande, så de er derfor ikke gældende uden for Japans grænser. De japanske tegn vil blive erstattet af latinske bogstaver på de nye nummerplader, mens tallene ikke vil blive ændret.

 

Total Page Visits: 1183 - Today Page Visits: 1