Japanske tællere

Japanske tællere

japansk har man såkaldte tællere kaldet josushi, der skal benyttes sammen med tal for at angive mængden af noget bestemt, præcis som vi på dansk har begreberne "stykker, poser, pakker og bøtter" - altså er det som regel emballage, der bestemmer, hvilken type tæller, man benytter på dansk. På japansk er det dog noget mere kompliceret, idet man har tællere til langt flere ting, så man er nødt til at forholde sig til, hvad det er for noget, man har med at gøre, når man har et bestemt antal af den pågældende ting. På japansk har man desuden ikke flertal, så man kan umiddelbart ikke høre, hvor mange ting, der er tale om, før man benytter sig af en tæller til at angive et bestemt antal.

Japanske tællere optræder som regel som en kanji, der skrives efter et tal, hvilket kan skrives med kanji eller eller som et almindeligt tal. Dog er en af de mest almindelige tællere hiragana TSU (つ), hvilket er den helt basale måde at tælle noget på, ligesom denne anvendes ved rækkefølger og opremsninger. Lidt ligesom når man på dansk siger "for det første". Dette system går dog kun op til 9 og er også et godt eksempel på, hvordan tællere kan gøre tal uregelmæssige, så de læses på en anden måde, end når man normalt anvender dem separat.

 

1 til 9 skrives og udtales eksempelvis således:

Japanske tællere

 

Men når man tilføjer TSU, bliver udtalen sådan:

Japanske tællere

 

Med brug af TSU kan man altså angive et antal af noget uden at skulle bekymre sig om, hvad det er for en ting, der er tale om. Når man italesætter tingen og dermed har et subjekt, er det dog almindeligt, at man anvender en tæller, da man dermed har sat ord på, hvad man har med at gøre, og så er man også klar over, hvilken tæller der skal benyttes. Og eftersom TSU kun går op til og med 9, må man lige meget hvad ty til en tæller, hvis man har behov for at angive et større antal.

Tællere er noget af det mest komplicerede for udlændinge at lære, når de lærer japansk, fordi man i Japan har forskellige tællere til forskellige ting, der typisk er inddelt i kategorier baseret på deres form, funktion eller biologi. Japanerne lærer at inddele verden i denne type kategorier under deres opvækst, så for dem er det naturligt at benytte tællere. Nedenfor ses et skema med nogle af de mest almindelige tællere, og hvilke ting, der tælles med brug af disse. Nogle tællere har forskellig udtale, fordi de er uregelmæssige, når de sættes i forbindelse med bestemte tal. Bemærk at dette langt fra er en liste over alle japanske tællere.

 

Japanske tællere

Total Page Visits: 235 - Today Page Visits: 1