Engrish

Engrish

Engrish er en populær betegnelse for japanernes fejlagtige brug af engelsk - et udtryk, der stammer fra det faktum, at japanerne har svært ved at udtale L, da dette ikke eksisterer i det japanske sprog, hvilket er grunden til, at dette lyder som R. Et eksempel på Engrish er derfor, når engelske ord indeholdende L er blevet erstattet af et R, men japansk og engelsk er to vidt forskellige sprog, der adskiller sig fra hinanden på mange områder, hvilket er den primære forklaring på, at japanerne har svært ved at anvende korrekt engelsk, selvom de har lært det i skolen.

Engrish er endte med at blive et viralt fænomen, fordi japanerne om ikke andet forsøger sig med engelsk - især når det kommer til skiltning for på den måde at bidrage med information til både turister og bosiddende udlændinge. Men netop fordi japanerne besidder dårlige engelskfærdigheder, så er det ikke altid, at disse informationer fremgår sprogligt korrekt - enten fordi man ikke har en modersmålstalende til rådighed, eller fordi man har benyttet sig af et oversættelsesprogram. Engrish er således kendetegnet ved at være et fejlagtigt forsøg på at fremstille forståeligt engelsk, hvilket er til stor morskab for folk, der forstår engelsk, fordi man enten synes, at fejlen er sjov, eller slet ikke forstår noget som helst.

Et karakteristisk træk ved Engrish er, at japanerne ofte støtter sig til deres eget sprog og erstatter japanske ord med engelsk, hvilket ikke giver mening, da de to sprog er opbygget forskelligt og ikke benytter samme grammatik. Dette fører for det første til forkert ordsammensætning, men også til forkerte bøjninger og i nogle tilfælde forkert anvendte ord. Et andet træk er, at japanerne kun kan huske basale ord og derfor støtter sig til disse, hvorved sætninger bliver meget simplificeret, hvilket kan lade sig gøre på japansk, hvor man kan skære mange ord i en sætning bort, så den stadig giver mening, men dette er ikke altid tilfældet på engelsk.

I Japan har man et utal af engelske låneord, så engelsk er en vigtig del af moderne japansk. Dog tilpasser man engelske låneord efter den japanske udtale, hvor konsonanter ikke optræder som selvstændige lyde. Det betyder kort sagt, at man inddrager vokaler som mellemled for at kunne udtale engelske ord på japansk - en tendens, der går igen når japanerne taler engelsk, og dette er dermed også et eksempel på Engrish, når man simpelthen foretager en fonetisk gengivelse af den måde, man som japaner udtaler et engelsk ud.

Eksempler på Engrish optræder overalt i Japan - både hos private butikker og sågar store internationale virksomheder, hvor man har investeret i skilte, der indeholder fejl eller fuldkommen uforståelig volapyk, mens andre opfinder slogans med brug af engelske ord, der dog ikke rigtig giver mening på engelsk eller i værste fald har en lidt uheldig betydning. Eksempler på Engrish inkluderer blandt andet:

 

Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish
Engrish

Total Page Visits: 172 - Today Page Visits: 1