2018 (16. - 25. juli)

Nokogiri-bjerget - Tokyo - Kinugawaonsen - Nikko - Fuji-bjerget - Kotohira - Takamatsu - Iya-dalen - Shingu - Ise - Owase - Nachikatsuura - Yokohama

Dag 1 2018


Nokogiri-bjerget

Dag 2 2018


Nikko og omegn

Dag 3 2018


Fra Tokyo til Fuji-bjerget

Dag 4 2018


Fra Fuji-bjerget til Tokyo

Dag 5 2018


Shikoku

Dag 6 2018


Iya-dalen

Dag 7 2018


Fra Iya-dalen til Shingu

Dag 8 2018


Shingu, Ise og Owase

Dag 9 2018


Fra Nachikatsuura til Yokohama

136total visits,2visits today