Furuichi-kofunerne

Furuichi-kofunerne

I Japan opførte man før i tiden gravhøje kendt som kofuner, hvor vigtige personer blev begravet. Disse fandtes i forskellige størrelser og former, og tusindvis af disse er gennem tiden blevet fundet rundt omkring i landet, hvor mange er blevet bevaret, fordi man i visse tilfælde har troet, at der blot var tale om bakker, indtil arkæologiske undersøgelser påviste, at der i virkeligheden var tale om grave. Mange kofuner er nemlig blot små høje indeholdende gravkamre, men de største af slagsen er imidlertid nøglehulsformede og i visse tilfælde omkranset af voldgrave, så selve gravstederne sådan set er øer, der i sin tid er blevet anlagt som hellig grund.

Kofuner er derfor kendt for at være den største type gravsteder i verden, idet deres størrelse selv overgår pyramiderne i Egypten, og de største befinder sig i Osaka, hvor man både finder Mozu-kofunerne og Furuichi-kofunerne, hvor flere kejsere ligger begravet. Furuichi-kofunerne består af 123 kofuner, men kun 87 af disse er intakte, idet man først erkendte deres historiske værdi i sidste halvdel af det 20. århundrede. Eftersom kofunerne før da ikke var registreret som bevaringsværdige, blev flere af dem derfor ødelagt som følge af byudviklingen, idet man heller ikke havde et overblik over antallet af kofuner grundet deres størrelse, der gjorde, at de faldt naturligt ind i landskabet.

Flere af kofunerne har nemlig en længde på over 200 meter, mens den største er Kondayama-kofunen, hvor Kejser Ojin er stedt til hvile. Denne er og kun halv så stor som Daisenryo-kofunen, der er en del af Mozu-kofunerne. Flere af Furuichi-kofunerne er desuden eksempler på nøglehulsformede kofuner, som er omkranset af voldgrave, så det umiddelbart ikke er til at se, at der er tale om kofuner, hvilket kun bliver tydeligt på luftfotos og satellitbilleder, så fra jorden ligner de ikke andet end naturområder. Området omkring disse er dog spærret af for offentligheden med et hegn, mens indgangen dertil er markeret med en torii-port.

Flere af de store Furuichi-kofuner blev i 2019 optaget på UNESCOs liste over verdensarv, og disse ligger spredt ud over et stort område mellem Fujidera og Furuichi station.

Total Page Visits: 87 - Today Page Visits: 1