Mozu-kofunerne

Mozu-kofunerne

I Japan opførte man før i tiden gravhøje kendt som kofuner, hvor vigtige personer blev begravet. Disse fandtes i forskellige størrelser og former, og tusindvis af disse er gennem tiden blevet fundet rundt omkring i landet, hvor mange er blevet bevaret, fordi man i visse tilfælde har troet, at der blot var tale om bakker, indtil arkæologiske undersøgelser påviste, at der i virkeligheden var tale om grave. Mange kofuner er nemlig blot små høje indeholdende gravkamre, men de største af slagsen er imidlertid nøglehulsformede og i visse tilfælde omkranset af voldgrave, så selve gravstederne sådan set er øer, der i sin tid er blevet anlagt som hellig grund.

Kofuner er derfor kendt for at være den største type gravsteder i verden, idet deres størrelse selv overgår pyramiderne i Egypten, og den absolut største befinder sig i Osaka, hvor man finder den 486 meter lange og 307 meter brede Daisen-ryo Kofun, der siges at være Kejser Nintokus hvilested. Han regerede ifølge legenden fra 313 til 399, og efter hans død blev Daisen-ryo Kofun anlagt i et område med mange andre kofuner kendt som Mozu-kofunerne, hvor den blev forsynet med hele tre voldgrave. Det krævede efter sigende 2000 mænd at anlægge den enorme kofun, hvilket tog 16 år, og eftersom grunden anses for at være hellig, så har man ikke foretaget arkæologiske udgravninger, hvorved det aldrig er blevet bevist, at Kejser Nintoku ligger begravet på denne.

Grundet størrelsen er det umuligt at se, at der er tale om en kofun, hvilket kun bliver tydeligt på luftfotos og satellitbilleder, så fra jorden ligner Daisen-ryu Kofun ikke andet end en ø. Området omkring denne er desuden spærret af for offentligheden med et hegn, mens indgangen dertil er markeret med en torii-port. Det samme gør sig gældende ved mange af de andre kofuner, der er en del af Mozu-kofunerne, og blandt disse finder man flere af Japans største kofuner, hvor flere kejsere ligger begravet. Der var i sin tid over 100 kofuner, men på grund af byudviklingen i efterkrigstiden er der nu kun 44 tilbage, og det er ikke alle, der er intakte, idet man først erkendte deres historiske værdi i sidste halvdel af det 20. århundrede.

Eftersom kofunerne før da ikke var registreret som bevaringsværdige, kunne de derfor opkøbes af folk, som valgte at bygge grunde på dem, og det medførte blandt andet, at den 168 meter lange Mozu Otsukayama Kofun forsvandt i 1949. Det er den største kofun, der er blevet ødelagt i Japan i moderne tid, og da dette blev planlagt, udførte man en arkæologisk udgravning, hvor man fandt frem til mange historiske artefakter - heriblandt fire kister. Men man ved dog ikke, hvem der var blevet begravet i disse. Mozu Otsukayama Kofunen var i modsætning til de andre store Mozu-kofuner ikke forsynet med en voldgrav, hvilket har været med til at beskytte disse fra byudviklingen, så de historiske gravsteder nu optræder blandt moderne boligområder.

Halvdelen af Mozu-kofunerne blev i 2019 optaget på UNESCOs liste over verdensarv, og disse har deres egen station kaldet Mozu, hvorfra man kan besøge dem.

Total Page Visits: 66 - Today Page Visits: 1