Awa Maru-forliset

Awa Maru-forliset
Awa Maru

Awa Maru-forliset

Skibet Awa Maru blev oprindeligt bygget med det formål at fungere som passagerfærge, men efter skibet blev søsat i 1943, blev det i stedet overtaget af den japanske flåde, så det kunne indgå i Anden Verdenskrig. Eftersom der ikke var tale om et krigsskib kunne Awa Maru imidlertid ikke tage del i den egentlige krigsførelse, så skibet blev i stedet anvendt som fragtskib, før det fik opfyldt sin funktion som passagerskib, da det stod for at fragte japanske tropper rundt til de besatte nabolande.

I 1944 blev Awa Maru imidlertid ramt af en torpedo under et angreb fra den amerikanske flåde i det sydkinesiske hav, men skibet formåede at holde sig oven vande og blev efterfølgende renoveret, før det atter blev sat i aktion i 1945 - denne gang som hospitalskib tilknyttet Røde Kors. At sejle for Røde Kors betød, at Awa Maru nu var underlagt beskyttelse, da det som udgangspunkt ikke måtte tage del i krigsførelsen, men derimod kun måtte fragte nødrationer, lægeudstyr, flygtninge og sårede. I det skjulte blev skibet dog også benyttet til at fragte værdigenstande og produkter som metal og gummi, der blev anvendt af det japanske militær.

Selvom Awa Maru var blevet omdannet til et hospitalskib og ikke udgjorde nogen trussel, så forhindrede dette dog ikke skibet i at blive et offer for krigen, for den 28. marts lagde det nemlig fra kaj i Singapore med mere end 2000 mennesker ombord, da det få dage senere, den 1. april, igen blev ramt af et torpedoangreb, hvilket denne gang førte til, at skibet sank på åbent hav, hvor samtlige ombordværende - foruden en enkelt mand - omkom.

Awa Maru havde på forhånd sikret sig fri passage ved at informere USA om sit valg af rute, som ville foregå i et minefrit område, hvor de allierede styrker imidlertid patruljerede. Awa Maru fik grønt lys til at passere strædet mellem Taiwan og Kina, men alligevel blev skibet udpeget som mål af den amerikanske USS Queenfish, der fejlagtigt antog Awa Maru for at være et japansk krigsskib. Uden at have fået bekræftet skibets identitet valgte man derfor at skyde det i sænk, og først efter at have reddet den eneste overlevende ombord på USS Queenfish blev man klar over, at der var tale om en fejltagelse. Det egentlige antal dødsofre er uklart, da der ikke blev ført en komplet protokol over passagererne i Singapore, men det skønnes, at der var mellem 2003 og 2129 mennesker ombord på skibet, heriblandt højt profilerede personer såsom tidligere ministre.

Der gik desuden rygter om, at der ombord på Awa Maru befandt sig en last bestående af flere tons guld, men dette er aldrig blevet bekræftet, og man fandt intet på skibet, da vraget blev undersøgt i 1980. Man formoder også, at der ombord på Awa Maru kan have været historiske fossiler efter Pekingmennesket, idet isse sidst blev sporet til Singapore, hvor skibet altså havde befundet sig, før det gik ned.

Det viste sig, at USS Queenfish rigtigt nok var blevet informeret om Awa Maru, og efter ulykken blev det derfor beordret, at ubådens kommandant, Elliott Loughlin, skulle indleveres, så han kunne blive stillet til ansvar. Under en domstol blev det besluttet, at Loughlin ikke længere kunne besidde sin stilling som kommandør under Anden Verdenskrig, men han genoptog dog stillingen på andre ubåde efter krigens afslutning, hvor Japan også søgte om erstatning fra USA, men fordi Japan på dette tidspunkt var okkuperet, så blev det arrangeret således, at den japanske stat i stedet skulle betale erstatning til de efterladte og skibets ejer.

Total Page Visits: 276 - Today Page Visits: 1