Soineya

Soineya

Soineya - typisk kaldet for kælecaféer i udlandet - er et sted, hvor man kan komme og betale for at putte med en anden person. Der er altså tale om et slags bordel, hvor man indgår i fysisk kontakt med en anden person uden at dyrke sex med vedkommende, hvilket er et behov, som de fleste mennesker har, men ikke kan få opfyldt af forskellige grunde. Eftersom man i Japan ikke vokser op med særlig meget fysisk omsorg, så får man heller ikke udviklet evner i et udvise eller modtage dette fra andre. Det kan blandt andet være, fordi man er asocial, genert eller bange for at tage kontakt med andre og indlede en fysisk stund, men det kan også skyldes, at det kræver for meget at finde nogen, som er villig til at være sammen med en. En soineya er derfor opstået som et alternativ, hvor man bare kan komme og få stillet sit behov efter at indgå i samkvem med en anden person, hvilket sker mod betaling, så der derfor ikke bliver knyttet personlige bånd, eftersom der er tale om en service ligesom massage, hvilket man desuden også kan give og modtage hos en soineya.

Den første soineya åbnede i Tokyo i 2012 og siden har flere slået dørene op i Japan, hvor ensomhed er et stigende problem. Mange japanere ønsker ikke at gifte sig eller stifte familie, og de lever derfor en mere eller mindre selvvalgt tilværelse som single. Nu og da kan man derfor få lyst til at være sammen med et andet menneske i en kort periode, og i en soineya kan man derfor betale for forskellige ydelser i bestemte perioder. Man kan eksempelvis komme til en soineya blot for at omfavne eller blive omfavnet af et andet menneske, mens man ligeledes kan betale for at sove med en anden person. En soineya er altså først og fremmest et sted, hvor man yder gæsten omsorg gennem fysisk kontakt, så det er altså ikke sted, hvor man bare kan komme og gramse på fremmede.

Ved at få opfyldt sine fysiske behov kan folk føle glæde, og dermed bliver det muligt for dem at klare sig videre igennem tilværelsen som single, fordi der er et sted, hvor de altid kan få omsorg, når de trænger til det, og det kan derfor både kaldes et fiks såvel som en form for terapi. Soineya er derfor med til at forebygge mentale problemer som depression, men de er dog ikke med til at ændre på de sociokulturelle tilstande, som er medvirkende til, at så mange japanere ender ud i ensomhed. Dette kan blandt andet skyldes usikkerhed og manglende sociale kompetencer, hvilket man ikke får gjort noget ved ved at benytte sig af en soineya. Tværtimod kan tilstedeværet af soineya føre til, at man aldrig føler behov for at indgå i kontakt med "almindelige mennesker", fordi der findes et sted, hvor man kan købe sig til fysisk nærvær. Omvendt kan det måske styrke folks selvværd og selvtillid, når de ved at være sammen med et andet menneske opdager, at det ikke er så skræmmende eller grænseoverskridende, som de går og tror.

Soineya henvender sig typisk til mænd, da det for det meste kun er kvinder, som arbejder i disse. Det er derfor et praktisk alternativ til prostitution, eftersom man kan tjene penge på at være sammen med et andet menneske og udføre forholdsvis uskyldige aktiviteter med personen.

Total Page Visits: 87 - Today Page Visits: 1