Japanbille

Japanbille

Japanbillen er en billeart tilhørende slægten torbister, der generelt er kendetegnet ved at have korte følehorn med et knæk, hvorved de adskiller sig fra jordbiller. Torbister lever imidlertid størstedelen af deres tid på jorden, selvom de ellers har vinger, der gør dem i stand til at flyve, og det samme gælder japanbillen, der er karakteriseret ved at have et kobberfarvet skjold og en smaragdgrøn krop med hvide fimrehår. Billerne har en størrelse på cirka 1,5 centimeter, men de er faktisk større i deres larvestadie, som lever under jorden, hvor billerne lægger deres æg. Hér spiser larverne af planterødder, før de med tiden forpupper sig og bryder frem fra jorden i deres billestadie, som de kun når at leve i i lidt over en måned, hvor billerne altså når at finde sammen med en mage og parre sig.

I denne tid er japanbiller imidlertid også kendte for at være altædende, idet de lever af stort set alle typer planter – også blomster og afgrøder, hvilket har givet dem status som en invasiv art uden for Japan, hvor man ikke er vant til at have med billerne at gøre. I Japan er billerne ikke en lige så stor plage, fordi de har naturlige fjender, men de kan tiltrække hinanden via feromoner og betragtes derfor som et skadedyr, fordi de nemt kan ødelægge en hel plante. Japanbillen findes i størstedelen af Japan, hvor den lever det meste af sin tid i larvestadiet under jorden, og dens samlede levetid er cirka et år, men i de nordlige egne tager det længere tid for larverne at udvikle sig grundet de lavere temperaturer, og derfor kan de udskyde deres udvikling til billestadiet i et år.

Total Page Visits: 45 - Today Page Visits: 1