Parasite single

Parasite singleParasite single, der på japansk udtales parasaito shinguru, er en betegnelse for en person, der bliver boende hos sine forælder efter at være blevet voksen, hvilket gør det muligt for vedkommende at leve en bekymringsløs tilværelse, fordi man nærer sig på sine forældre, der både betaler for mad, giver husly osv. Dette er egentlig meget normalt i Japan, men som regel kun indtil man gifter sig og dermed flytter hjemmefra, så man kan starte sin egen familie. En parasite single er således en person, der ikke har i sinde at gifte sig og derfor misbruger sine forældres omsorg langt ind i voksenlivet. Dette betyder, at mange helt kan slippe for at arbejde og dermed tjene penge, så de i stedet kan bruge tilværelsen på at slappe af eller more sig, mens andre har et arbejde og bruger deres løn på luksusprodukter eller forkælelse, fordi forældrene sørger for de basale fornødenheder.

Parasite single er et udtryk, der blev opfundet af professoren Masahiro Yamada, da han i 1999 udgav bogen “Parasaito shinguru no jidai”, hvilket kan oversættes til “parasit-singlernes tidsalder”, hvori han omtaler fænomenet med voksne japanere, der udnytter deres forældre, fordi det i Japan er normalt, at man får lov at bo hjemme, selvom man for længst er blevet myndig og dermed også blevet i stand til at tage vare på sig selv. Af samme grund er det ikke noget, som japanske forældre har et problem med, så til trods for at de bliver udnyttet af deres børn, er der mange som finder sig i dette, fordi man har en kulturelt indlejret opfattelse af, at man skal tage sig af sine børn lige meget hvor gamle de er. Dette kan sammenlignes med det danske koncept med curlingforældre.

Mange forældre (især mødre) er også glade for at have deres børn boende hjemme, så de kan opretholde kontakten og viderespille deres rolle som forælder, selvom deres børn ikke længere er “børn”. Japan er fortsat et meget patriarkalsk samfund, så mange kvinder identificerer sig selv som mødre, hvilket betyder, at de har svært ved at give slip på deres børn. Mænd er som regel familiens primære forsøger og har derfor travlt med at arbejde, så de ikke rigtig mærker, at deres børn bliver boende hjemme – også fordi at de ofte bare befinder sig på deres værelse eller er ude af huset. Forældre ønsker desuden at opretholde kontakten til deres børn, og det er også en af grundene til, at mange frivilligt lader dem blive boende hjemme, da det i Japan er meget normalt, at man mister kontakten til sine forældre, når man flytter hjemmefra. Nogen kalder derfor også forældre for parasitter, fordi de får deres egne behov opfyldt ved at have deres børn boende hjemme, ligesom de klynger sig til deres børn i stedet for at skubbe dem fra sig.

Siden årtusindeskiftet er parasite single blevet et udbredt begreb i Japan, hvor det er mænd såvel som kvinder, der vælger at blive boende hjemme, så de kan nære sig på deres forældre frem for at starte deres eget liv. For nogen er det praktisk, mens det for andre er ren og skær dovenskab. I Japan har man generelt en forventning om, at borgerne skal stifte familie og bidrage til samfundet, og derfor har parasite single altså en negativ klang, når man ikke forsøger at oparbejde en selvstændig tilværelse men i stedet vælger at leve og nyde livet gennem sine forældre. Men dette er ikke desto mindre et sociokulturelt oprør mod det japanske samfund, der netop er centreret om forestillingen om, at man som voksen skal gifte sig og stifte familie, hvilket også er grunden til, at det for singler er svært at opbygge en tilværelse og dermed leve som enlige, hvorved de føler sig nødsaget til at beholde deres forældre som deres eneste familie. At starte sin egen familie kan også virke økonomisk uoverskueligt for mange, som derfor ikke vælger at blive boende hjemme, indtil de har råd til at gifte sig og dermed flytte hjemmefra. Selv når japanere er flyttet hjemmefra er det dog også meget normalt, at forældre yder dem økonomisk støtte – også selvom deres børn slet ikke beder om det.

Total Page Visits: 12 - Today Page Visits: 1