Fumie

Fumie

Fumie kan oversættes til “at træde på et billede” og er navnet på et ritual, der blev anvendt i Edo-perioden (1603-1868), hvor kristendommen blev bandlyst i Japan. Inden religionen blev forbudt at praktisere, var det dog lykkedes kristne missionærer at konvertere en hel del japanere, der derfor måtte skjule, at de var kristne. Mange bar effekter, der kunne afsløre deres tro, såsom kors eller figurer af Jomfru Maria, mens andre holdt sig til at praktisere kristendommen i smug, så ingen nogensinde fik vished om deres religiøse overbevisning. Skulle det imidlertid ske, at myndighederne fattede mistanke og antog en japaner for at være kristen, kunne dette afsløres på en meget simpel måde.

Regeringen var nemlig i besiddelse af afbildninger af både Jesus og Jomfru Maria, der for kristne var hellige ikoner. Dette vidste man fra officiel front, så for at se, om en japaner fra kristen eller ej, bad man kort sagt personen om at træde på et billede af Jesus eller Jomfru Maria og dermed udføre fumie. Var man ikke kristen, ville man ikke have noget problem med at udføre en sådan handling, men var man derimod blevet påvirket af kristendommens dogmer, så ville man betragte det som en synd at lægge fod på enten Jesus eller hans moder, og derfor ville man hellere acceptere konsekvensen og dø end at udføre helligbrøde ved at træde på sådanne afbildninger.

Fumie kunne dermed også være en måde, hvormed japanerne frasagde sig deres tro, hvis de simpelthen valgte livet over denne – og i begyndelsen af 1600-tallet var der desuden også europæere, der endnu befandt sig på japansk jord, som blev tvunget til at udføre fumie, men fordi langt de fleste var katolske præster eller missionærer, så var deres tro så stærk, at de nægtede og derfor måtte lide døden, hvilket ofte foregik via tortur, idet man ganske enkelt forsøgte at knække folks tro og dermed vise, at der ikke findes nogen Gud.

Total Page Visits: 415 - Today Page Visits: 1