Kodokushi

KodokushiKodokushi er den japanske betegnelse for en person, som dør alene, uden at hverken myndigheder eller slægtninge opdager noget, således at dødsfaldet går ubemærket hen. Dette er endt med at blive et generelt samfundsproblem i efterkrigstidens Japan, hvor man har gjort op med det traditionelle familiemønster, idet japanske familier plejede at bestå af tre generationer i en husstand, hvilket i dag er blevet en sjældenhed. Mange folk har hverken plads eller lyst til at have deres ældre slægtninge boende, og disse bliver dermed overladt til sig selv, så det ofte ikke bliver bemærket, når et dødsfald indtræffer. Dette skyldes først og fremmest, at det i Japan er normalt at miste forbindelsen til sin familie, når man først har stiftet sin egen, og mange ser derfor kun deres slægtninge under særlige lejligheder, mens andre helt mister kontakten til dem.

I Japan er der ganske vist plejehjem og kommunale tilbud til ældre, men der er alligevel mange der afholder sig fra at tage imod disse, da mange gamle japanere også har en gammeldags tilgang til samfundets rolle. De mener kort sagt ikke, at det er samfundets opgave at tage sig af dem, fordi de er vokset op med de traditionelle familieværdier, så hvis deres familier ikke ønsker at tage sig af dem, så vil de hellere klare sig selv. Således ryger mange ældre japanere ud i hjemløshed, mens andre ender ud i ensomhed, hvilket samtidig fører til en ensom død, når de en dag går bort. Og uden et socialt netværk, er det ikke altid, at dette bliver opdaget, hvilket har ført til sager, hvor japanere har ligget døde i flere år, før det endelig er blevet bemærket.

Kodokushi blev første gang observeret i 1970’erne, før man begyndte at betragte det som et udbredt problem i 1980’erne. Efter årtusindeskiftet har man i sandhed forsøgt at komme dette til livs, efter at flere sager har været oppe i medierne, hvilket har været med til at sætte fokus på ensomhed blandt Japans ældre. Der er dog ofte tale om ældre mænd, idet det typisk er mænd, der mister kontakten til deres familier og afholder sig fra at tage imod hjælp fra myndighederne. Japanske kvinder er mere tilbøjelige til at knytte sociale relationer, hvis de mister kontakten til deres familier, så de enten får bekendtskaber i form at venner eller naboer, som bemærker et eventuelt dødsfald, hvorimod ældre mænd har en tendens til at vælge en solitær tilværelse, hvilket blandt andet skyldes, at de har forladt arbejdsmarkedet, hvor de var vant til at have deres faste kontakt til andre mennesker. At knytte relationer til folk er kort sagt noget, som mandlige pensionister ikke er vant til i Japan. Og grundet de patriarkalske værdier, der fortsat er stærke i Japan, har mange mænd også en indlært opfattelse af, at de bør kunne tage vare på sig selv uden hjælp fra andre.

Der er årligt tusindvis af eksempler på kodokushi, der også kaldes for dokkyoshi og koritsushi, og i mange tilfælde er det fremmede, der opdager disse, fordi huslejer ikke bliver betalt, eller fordi lugten af lig bliver opdaget fra et hjem. I mange tilfælde har man derfor fundet mumificerede lig, så det har været umuligt at fastslå, hvornår folk rent faktisk er gået bort, og hvad dødsårsagen har været. Flere rengøringsvirksomheder specialiserer sig derfor i at rydde op i hjem efter kodokushi-dødsfald, da det i nogle tilfælde kræver noget ud over det sædvanlige. For at forhindre kodokushi er man i Japan begyndt at sætte fokus på problemet med ensomme ældre, ligesom man generelt forsøger at udbrede en opfattelse af, at det er i orden at bede systemet om hjælp, så den moderne japaner lærer at tage imod vældfærdssamfundets tilbud.

Total Page Visits: 14 - Today Page Visits: 1