Den seksuelle lavalder i Japan

Den seksuelle lavalder i JapanDen seksuelle lavalder i Japan kan for udlændinge være svær at forholde sig til, for der findes faktisk tre: 13 år, 18 år og 20 år. Som udgangspunkt siger loven, at hvis man dyrker sex med nogen, der er yngre end 13 år, så er der tale om et seksuelt overgreb – medmindre man selv er yngre end 13 år eller tilmed er 13 år, for så længe man er under 14, så er man samtidig under den kriminelle lavalder. Der er desuden ikke ligestilling på dette område, for drenge straffes hårdere end piger, eftersom det er den seksuelle akt, der er forbudt, og her antager man, at den mandlige part er den styrende. Det betragtes derfor kun som en forseelse, hvis piger over 13 eller kvinder over 20 forgriber sig på børn under 13, mens det tværtimod er en forbrydelse, hvis det er drenge over 13 eller mænd over 20, der forgriber sig på børn under 13. Straffen kan i så fald være fængsel i op til 20 år for en voksen.

Lovgivningen bliver noget mere indviklet i andre tilfælde, for det er faktisk ikke kun det at dyrke sex, der er forbudt, det er tværtimod det at have et “uetisk forhold”, og i denne type sager er det ikke staten, der bestemmer reglerne, men derimod de regionale og kommunale politikere. Og her kan lovgivning variere gevaldigt, idet det i visse tilfælde betragtes som forkert, hvis to personer med en for stor aldersforskel bare går sammen på gaden eller er alene på et værelse, men generelt er det sex der afgør, om der er tale om et forhold, da alt derudover kan forsvares som værende et venskab. Hvis begge parter i et forhold er over 20 år, så kan de dog frit slå sig løs, for så er man i Japan myndig, men hvis bare én af parterne er yngre end 20 år, så skal man til at forholde sig til den lokale lovgivning, hvor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i alderen på den yngste person. 

Det bliver betragtet som en forseelse, hvis både mænd og kvinder over 20 indgår i et forhold med drenge og piger under 18, og straffen for at dyrke sex vil for den voksne part være op til 5 års fængsel. Er begge parter eller kun den yngste person i forholdet 18 eller 19 år gammel, så vil man tage højde for forholdets karakter og på den måde dømme det som i orden eller forkert. Det er kort sagt de lokale myndigheder, der bestemmer, om unge mennesker må være kærester eller ej – også selvom begge parter er under 18 år. Kun 2 ud af Japans 47 præfekturer tillader, at unge mellem 13 og 18 indgår i forhold med hinanden, mens der i resten af landet eksisterer regler for dette, så nogle skoler forbyder simpelthen deres elever i at være kærester. Grundlæggende set gør unge mennesker klogest i at holde deres forhold hemmeligt, fordi det simpelthen er op til politiet og domstolen at bedømme, om det er uetisk eller ej. Unge kan dog få forældrenes samtykke til at være sammen, og på den måde bliver et forhold ikke betragtet som uetisk. Med forældres samtykke kan drenge ned til 18 år og piger ned til 16 år også gifte sig, ellers skal begge være fyldt 20 år. Sjovt nok skal man dog kun være 18 år for at kunne indspille porno i Japan.

Man bliver altså kort sagt nødt til at forholde sig til begge parters alder, når man skal forsøge at forstå og finde hoved og hale i den seksuelle lavalder i Japan. Denne indviklede lovgivning er et levn fra sidste halvdel af 1900-tallet, hvor den blev skabt for at forhindre menneskesmugling af japanske teenagere, der før i tiden er blevet lokket ud af landet af voksne, som har gjort dem til sexslaver i udlandet, ligesom Japan har været en populær destination for pædofile og sexturister, fordi man ifølge den nationale lovgivning ikke kunne blive straffet for at dyrke sex med børn ned til 13 år, før de lokale myndigheder valgte at udforme deres egne regler. Det skal dog nævnes, at disse regler sjældent opretholdes, eftersom et overgreb på en mindreårig skal indberettes og meldes, før politiet kan gribe ind og gøre dette til en sag. Mistanke og beviser fører altså som regel blot til løftede pegefingre og mundtlige forbud.

Nedenstående skema illustrerer reglerne angående forhold mellem unge mennesker i Japan. I dette kan man tage udgangspunkt i en dreng og en piges alder og se, hvilke regler, der gælder for dem. Det hvide felt indikerer, at begge parter er under den kriminelle lavalder, og at de derfor ikke kan straffes, hvis de dyrker sex – heller ikke selvom 13-årige altså er over den seksuelle lavalder. Det lysegrå felt indikerer, at tilladelse til et forhold kan opnås via forældrenes samtykke, mens det mørkegrå felt derimod viser, at reglerne afhænger af de lokale lovbestemmelser. De grå felter er kort sagt de gråzoner, som man skal forholde sig til i Japan. Det røde felt indikerer, at der er tale om en strafbar handling, der kan give fængsel. Dette gør sig primært kun gældende for mænd, for det orange felt indikerer derimod, at der er tale om en forseelse, som man kan dømmes for, men som sjældent fører til en fængselsstraf. Det grønne felt viser, at begge parter er myndige, og derfor må man gerne være sammen.

Den seksuelle lavalder i Japan

 

 

Total Page Visits: 2437 - Today Page Visits: 2