Personlige pronominer

Personlige pronominer

I Japan findes der mange forskellige pronominer, man kan benytte til at henvise til sig selv og andre, og nogle af dem er endda baseret på køn. Her følger en liste over nogle af de hyppigste personlige pronominer på japansk.

 

JEG/MIG

Watashi (私): Kan benyttes af både mænd og kvinder og kan bruges både formelt og uformelt. 

Watakushi (私): En mere formel udgave af “watashi”, og de to ord deler endda samme kanji.

Ore (俺): Bruges kun af mænd i uformelle situationer, men blev før i tiden anvendt af begge køn. Ore tilfører taleren en grad af maskulinitet og benyttes derfor primært af teenagedrenge og voksne mænd.

Boku (僕): Bruges både formelt og uformelt af drenge og mænd. Dog er det mest drenge, idet “boku” har en ungdommelig undertone, så taleren dermed kan vise, at han føler sig ung eller ydmyg i forhold til andre. “Boku” kan dog også bruges af piger – for eksempel hvis de vil udtrykke, at de er lidt drengede.

Atashi (あたし): Bruges uformelt af kvinder, men kan også bruges af mænd, der vil udtrykke en grad af femininitet. For det meste er der tale om piger og yngre kvinder, der vil tillægge sig selv uskyldighed, men det hænder dog også, at ældre kvinder bruger “atashi”.

Jibun (自分): Betyder faktisk “selv”, så det er en ret neutral måde at tale om sig selv på, og det kan derfor benyttes af alle.

 

DU/DIG

Den mest almindelige måde at sige “du” på japansk er simpelthen ved at sige modpartens navn efterfulgt af en tilhørende tiltaleform (san, kun, chan), men ellers kan man også gøre brug af følgende ord.

Anata (あなた): Kan benyttes både over for mænd og kvinder i formelle og uformelle situationer, men formelt set bruges det primært, hvis man ikke kender vedkommende, man taler med. “Anata” har nemlig en slags kærlig undertone og derfor benyttes det også blandt kvinder, når de henvender sig til deres ægtefælle – altså på samme måde som man siger “skat” på dansk.

Anta (あんた): En mindre formel udgave af “anata”.

Kimi (君): Bruges både over for mænd og kvinder i uformelle situationer. Mens “anata” er en høflig måde at sige du, så er kimi lidt mere afslappet, og derfor er det heller ikke noget, man bruger over for ældre, overordede og fremmede – medmindre de er yngre eller på ens egen alder, for så bliver de ikke så fornærmede.

Omae (お前): Benyttes primært af mænd i uformelle situationer, idet man retorisk hæver sig selv over personen, man taler til. Derfor benyttes “omae” ofte over for folk, man ikke kan lide eller synes er irriterende, men det bruges også blandt bekendte der har et meget afslappet forhold til hinanden. Mens gifte kvinder benytter sig af “anata”, så anvender gifte mænd ofte “omae”, når de henvender sig til deres hustru.

 

HAN/HUN/HAM/HENDE

Ligesom med “du”, så benytter man sig typisk af navne på de personer, man omtaler i tredjeperson, men hvis man ikke kender navnet på dem er der andre måde at tale om dem på. Man kan for eksempel anvende familiebegreber såsom “bedstefar” og “bedstemor” om ældre mænd og kvinder eller “mor” og “far” om forældre, ligesom man kan omtale folk ud fra deres stilling. Der findes dog også to andre måder at sige henholdsvis han og hun på:

Kare (彼): Betyder “han” og kan også betyde en mandlig kæreste

Kanojo (彼女): Betyder “hun” og kan også betyde en kvindelig kæreste

 

VI/DE/I/OS/DEM/JER

Når man skal sige “vi”, “de” eller “I” på japansk, så tilføjer man simpelthen bare “tachi” (達) eller “ra” (ら) til nogle af de ovenstående pronominer, for så bliver de gjort til flertal. “Watashi-tachi” bliver for eksempel til “vi”. “Kimi-tachi” bliver til “I”. Og “karera” bliver til “de”. “Kanojo-tachi” eller “kanojora” benyttes kun, hvis der i den omtalte gruppe kun er kvinder eller piger til stede. Tachi kan ydermere benyttes til at udtrykke ord som “med flere”, “og co.” eller “og venner”, hvis man benytter det til navne, stillingsbetegnelser eller familiebegreber. “Satoshi-tachi” kan derfor betyde “Satoshi og hans venner”, mens “kodomo-tachi” kan betyde “børnene”.

 

Total Page Visits: 494 - Today Page Visits: 3