Kiri-sute gomen

Kiri-sute gomenKiri-sute gomen betyder “tilladelse til at slå ihjel og smutte”, og er et nymodens udtryk for samuraiers ret til lige at dræbe almindelige mennesker og efterlade dem, hvis de på nogen måde havde følt sig krænket. Samuraier var hierarkisk hævet over normale borgere, så der var et element af ære i kiri-sute gomen, der officielt blev betragtet som selvforsvar. Af samme grund skulle man dræbe sin modpart omgående, efter at krænkelsen havde fundet sted, og man kunne fuldt lovligt forlade vedkommende i døende eller såret tilstand, eftersom det ikke var tilladt at udføre mere end ét huk med sit sværd. Selv samuraier med høj rang eller længere erfaring kunne udføre kiri-sute gomen, hvis deres ære var blevet krænket af en samurai, der enten var yngre eller havde en lavere rang. I så fald kunne den yngre samurai forsvare sig med sit korte sværd, så denne havde mulighed for at argumentere for sine påstande ved at vise sit eget værd. Hvis man uden grund blev angrebet, måtte man desuden også forsvare sig ved at slå modparten ihjel.

Retten til at gøre brug af kiri-sute gomen betød ikke, at samuraier bare gik og slog folk ihjel for sjov, da dette trods alt var ulovligt, men det var også ulovligt at krænke en person med højere status end en selv, så kiri-sute gomen var sådan set selvtægt, der i sidste ende skulle indberettes og efterforskes. Myndighederne skulle nemlig inddrages, hver gang en samurai havde benyttet sig af retten til at dræbe andre, og vedkommende modtog desuden en straf i form af en længerevarende husarrest i omkring 20 dage, ligesom det anvendte sværd kunne blive konfiskeret, så det kunne blive undersøgt. Det var samtidig vigtigt, at der var vidner til stede, som kunne bekræfte, at der så sandelig var tale om kiri-sute gomen, for var der mistanke om, at en samurai havde slået nogen ihjel uden grund, så ville han blive frataget sin titel, ligesom hans ejendele og hjem ville blive beslaglagt. Det var dog en noget mildere straf, end hvad almindelige mennesker fik, idet man ved at tage et liv ofte skulle betale med sit eget. I yderst sjældne tilfælde hændte det dog også, at en samurai blev beordret til at udføre seppuku, hvis det kunne bevises, at han havde slået uskyldige mennesker ihjel uden at have haft en grund til det og dermed misbrugt sin ret til at slå ihjel. I så fald kunne det ske, at samuraiens slægtninge og tjenestefolk også skulle lide døden, så generelt var det at være samurai et ansvar, som krævede, at man opførte sig behersket og ikke handlede overilet.

 

Total Page Visits: 359 - Today Page Visits: 1