Abort i Japan

Abort i Japan

I 1869 blev det forbudt at få og foretage aborter i Japan, og i 1880 blev det gjort strafbart. Før da var det temmelig udbredt, at kvinder på den ene eller anden måde fik fjernet et uønsket barn, da dette kunne være med til at forringe tilværelsen for både kvinder eller hele familier, fordi man fik en ekstra mund at mætte. Især blandt prostituerede var aborter et udbredt fænomen, men generelt var det noget, der i høj grad blev praktiseret i fortidens Japan, og det var ikke altid helt ufarligt for en kvinde at få foretaget en abort. Denne kunne nemlig blive udført ved at indtage gift, der kunne ende med at tage livet af kvinden, men man kunne også anvende diverse remedier, som kunne skade hendes krop for livet og oven i købet forhindre hende i at få flere børn. Mange valgte at udholde graviditeten og i stedet tage livet af barnet efter fødslen, da dette var fuldt ud acceptabelt, idet spædbørn ifølge buddhismen ikke havde haft mulighed forr at begå synder, så de derfor kunne blive genfødt med det samme. I Japan har man desuden troen på, at Buddhaen kaldet Jizo tager sig af døde børn, og derfor er der også mange Jizo-statuer rundt omkring i landet, som man kan tilbede, og man vil opleve at flere af disse er iført klæder, som især kvinder ofrer til dem for på den måde at yde omsorg til døde børn og sikre deres videre færd i efterlivet.

Abort var altså så almindeligt i Japan, at loven faktisk ingen effekt havde i begyndelsen. Aborter blev foretaget i det skjulte, og læger blev typisk kun opdaget og straffet, fordi deres patient døde under indgrebet. I 1907 blev loven skærpet, så kvinder og læger kunne modtage fængselsdomme, hvis de foretog eller fik foretaget aborter, og denne lov er endda stadig gældende den dag i dag, eftersom den aldrig er blevet revideret. Dog er den i strid med andre love, der gennem tiden er kommet til, for disse tillader derimod aborter, hvis man anser det for at være nødvendigt i forhold til kvindens fysiske eller sociale velvære. Det vil sige, at man som sådan ikke bare kan gå til lægen og få foretaget en abort i Japan – der skal nemlig være en god grund til dette, og fordi Japan er et konservativt samfund, så er det at være enlig mor faktisk en rimelig grund i sig selv.

At være enlig mor i Japan er nemlig forbundet med økonomiske såvel som sociale vanskeligheder, så man anser det for at være hæmmende for en kvinde at få og opfostre et barn på egen hånd, og er man i den skoledygtige alder bliver abort tilmed anset for at være den eneste løsning. Hvis man er gift, så skal både moderen og faderen erklære, at de ønsker barnet fjernet, og stadig komme med en god forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at få det. Den hyppigste forklaring er moderens alder, for kvinder i 40’erne er den aldersgruppe, der oftest får foretaget aborter i Japan. Er barnet deformt, eller er der mistanke om, at det er sygt, så er det desuden også muligt at få foretaget en abort. Siden 1926 har det samtidig været tilladt at fjerne et barn, hvis graviditeten bringer moderens liv i fare, og dette er endt med at blive den grund, som flest læger vælger at angive, når de foretager en abort, hvilket givetvis skyldes, at det er den mest acceptable forklaring. For sandheden er nu engang, at der ikke rigtig føres kontrol på området, så der teoretisk set finder illegale aborter afsted i Japan for øjnene af myndighederne.

I efterkrigstiden var Japan i ruiner, og stort set alle familier levede i fattigdom. For at forhindre at samfundet led yderligere, valgte man derfor at legalisere abort grundet socioøkonomiske faktorer som et af de første lande i verden, hvor dette blev vedtaget via lovgivningen og det førte til et umiddelbart hop i antallet af aborter, der toppede sidst i 1950’erne, indtil samfundet blev præget af økonomisk stabilitet, hvilket igen fik antallet til at falde. I dag er der en bred opbakning til aborter i Japan, og antallet af årlige aborter har været stødt faldende siden årtusindeskiftet, efter P-piller blev indført i Japan, men kondom er stadig den mest udbredte form for prævention, og dette resulterer altså nogle gange i uønskede graviditeter – også fordi man nu og da glemmer at bruge det. Dette er en af forklaringerne på, at antallet af aborter var meget højere i sidste halvdel af 1900-tallet, hvor især unge piger fik fjernet et barn, blandt andet fordi det blev mere almindeligt at være seksuel aktiv, inden man giftede sig. At få børn uden fir ægteskabet er nemlig stadig ildeset i Japan, så før i tiden kunne graviditeter resultere i, at der blev indgået ægteskaber af nød.

At loven ikke altid bliver overholdt fuldt ud gav sig desuden til kende i 1966, hvor man oplevede en markant stigning i antallet af aborter og samtidig et drastisk fald i fødsler i Japan, hvilket skyldes en national overtro, der går ud på, at det bringer uheld, hvis man er en pige, som er født i ildens og hestens år, der falder hvert 60. år – senest i 1966, hvor man dengang ikke kunne bestemme barnets køn inden fødslen. Dette fik tilsyneladende mange kvinder til ubesværet at afbryde deres svangerskab gennem systemet, ligesom mange helt afholdt sig fra at blive gravide, men året efter oplevede man derimod en bemærkelsesværdig stigning i fødsler samt et styrtdyk i aborter, som faktisk var lavere end det efterfølgende år.

 

Abort i Japan         Abort i Japan

Total Page Visits: 845 - Today Page Visits: 1